Elementy przeniesienia ruchu

Bezpośredni nacisk krzywki na zawór mógłby spowodować wygięcie trzonka wskutek dość znacznych sił bocznych. Dlatego też stosowane są elementy pośredniczące w przenoszeniu ruchu. Popychacz współpracuje jedną stroną z krzywką wału rozrządu, a drugą – z trzonkiem zaworu w silnikach dolnozaworowych. Natomiast w silnikach górnozaworowych popychacz drugą stroną współpracuje z drążkiem popychacza. Stosowane są trzy odmiany popychaczy: płaskie, rolkowe i dźwigniowe. pokazane są płaskie popychacze. Stopa (dolna część) popychacza rolkowego wykonana jest w kształcie rolki. Górna część popychacza silnika dolnozaworowego ma śrubę z przeciw-nakrętką do regulacji luzu zaworu. Prostszą budowę mają popychacze silników górnozaworowych, w których górna część dostosowana jest tylko do oparcia drążka popychacza. W celu uzyskania mniejszego i bardziej równomiernego zużywania się stopy popychacza i krzywki oś popychacza przesuwa się względem osi symetrii krzywki o 1…3 mm. Popychacze prowadzone są w otworach wykonanych bezpośrednio w kadłubie lub w tulejkach żeliwnych wprasowanych do kadłuba. Popychacze wykonywane są z żeliwa lub ze stali węglowej, a pracujące powierzchnie są utwardzane. Drążek popychacza służy do przenoszenia ruchu popychacza na dźwignię zaworu. Drążek popychacza powinien być dostatecznie lekki, a zarazem sztywny. Z tego względu drążki wykonuje się zwykle z rurki stalowej ciągnionej bez szwu, z pręta ze stopu lekkiego lub z pręta stalowego o średnicy 5…6 mm. Końce drążka tworzą przegubowe połączenie z dźwignią i po-pychaczem. Jest to konieczne ze względu na boczne wychylenia drążka. Kuliste powierzchnie przegubów uzyskuje się za pomocą odpowiedniego ukształtowania końców drążka lub nałożenia specjalnych końcówek. Powierzchnie kuliste są utwardzane w celu zmniejszenia ich zużycia. Dźwignia zaworu służy do przenoszenia ruchu drążka popychacza na trzonek zaworu powodując jego otwieranie. Dźwignie zaworów są zwykle odkuwane lub odlewane ze staliwa albo z żeliwa. Niekiedy wycinane są z blachy- i spawane z dwóch części. Stopka dźwigni – odpowiednio zaokrąglona i utwardzona część dźwigni od strony zaworu. Stopka stanowi całość z resztą dźwigni lub jako oddzielna część może być wciśnięta albo wkręcona w dźwignię. Drugi koniec dźwigni, od strony popychacza, ma zwykle śrubę do regulacji luzu zaworu lub wgłębienie do osadzenia końcówki drążka popychacza. Oś dźwigni najczęściej jest wspólna dla wszystkich dźwigni danej głowicy. Oś zamocowana jest w głowicy we wspornikach. Na odcinkach między dźwigniami nie rozdzielonymi wspornikami nakłada się na oś sprężyny, które dociskają dźwignie do wsporników.

Comments

comments