Gaźnik KOV

Gaźnik JIKOV 35 POH/48 jest stosowany do silnika S31 samochodów FSM Syrena 104 i 105. Jest to gaźnik bocznos-sący, wyposażony w następujące układy paliwowo-powietrzne:rozruchowy,biegu jałowego,główny.Gaźnik ten nié ma oszczędzacza i pompki przyspieszającej. Paliwo do komory pływakowej dopływa przez króciec , zawór iglicowy złożony z gniazda i iglicy sterowanej przez pływak 8 za pośrednictwem dźwigni , łożyskowanej w kadłubie. Urzą­dzenie rozruchowe jest sterowane ręcznie przez kierowcę.Podczas pracy silnika na biegu jałowym przepustnicą gaźnika jest zamknięta. W gaźniku tym jest stosowana mieszankowaPaliwo tłoczone przez pompę dostaje się przewodem do króćca 8 na pokrywie gaźnika. Przepływa przez siatkę filtrującą , a następnie przez zawór iglicowy 9 do komory pływakowej J5. Nadmiar paliwa z górnej części pokrywy komory pływakowej jest odprowadzany z powrotem do zbiornika paliwa. Wewnątrz komory pływakowej jest wkręcona główna dysza paliwa . W korpusie znajdują się: dysza biegu jałowego wraz z górną częścią gwintowaną, rozpylacz główny z dyszą powietrznego hamowania wypływu paliwa, gardziel, tłoczek urządzenia roz­ruchowego wraz ze sprężyną i nakrętką specjalną, wKręt regula­cji składu mieszanki wraz ze sprężyną i podkładkami, dźwignia przepustnicy sterowana pedałem przyspieszenia, przepustnicą przykręcona do osi dwoma wkrętami oraz jej sprężyna.Wlot powietrza z filtru. Budowa oraz schemat przewodów dolotowych i wylotowychPrzewody dolotowe i wylotowe . Przewody dolotowe doprowadzają do silnika mieszankę wytworzoną w gaźnikii. Przewód dolotowy w pobliżu zamocowania gaźnika jest ogrze­wany spalinami uchodzącymi z silnika przez przewód wylotowy.Przewody dolotowy i wylotowy stanowią wspólny odlew lub są łączone za pomocą śrub. Intensywność ogrzewania mieszanki jest regulowana za pomocą przesuwanej ręcznie dźwigni lub samoczynnie. Przewody dolotowy i wylotowy są zamocowane w silniku górnozaworowym do głowicy, a w dolnozaworowym do kadłuba. Szczelność połączenia zapewnia uszczelka metalowo–azbestowa i prawidłowe dokręcenie śrub mocujących.Tłumik wylotu służy do tłumienia hałasu spowodo­wanego wypływem spalin z silnika. Tłumik umieszczony jest zwykle w środkowej lub końcowej części przewodu wylotowego. Niektóre samochody są zaopatrzone w dwa lub więcej tłumików. Obudowa tłumika jest wykonana z blachy, a wewnątrz znajdują się rury z otworami, których zadanie polega na rozpraszaniu energii dźwięków poprzez odbijanie fal dźwiękowych. Ponadto spaliny przedostając się przez liczne otwory tracą intensywność pulsacji.Obsługa gaźnika obejmuje następujące czynności:oczyszczenie gaźnika z zewnątrz;zdjęcie gaźnika, rozebranie go, oczyszczenie dysz, usunięcie osadów, sprawdzenie szczelności zaworu iglicowego oraz po­ziomu paliwa w komorze pływakowej; poziom paliwa mierzy się rurką szklaną połączoną przewodem gumowym z komorą pływakową na zasadzie naczyń połączonych lub przez pomiar odległości między pływakiem a płaszczyzną pokrywy ;wymianę uszkodzonych części i uszczelek;regulację biegu jałowego.Regulacja biegu jałowego powinna być przeprowadzona wów­czas, gdy silnik jest nagrzany do normalnej temperatury pracy. Zasada regulacji biegu jałowego jest taka sama dla większości spotykanych gaźników. Regulacja polega na ustaleniu najbar­dziej korzystnego składu mieszanki biegu jałowego oraz wyma­ganej prędkości obrotowej biegu jałowego silnika. Kolejność czynności jest przy tym następująca:wkręcić do oporu wkręt regulacji składu mieszanki a następnie odkręcić go o dwa do trzech obrotów;wkręt ustalający położenie przepustnicy ustawić w położeniu,przy którym silnik będzie pracował z możliwie najmniejszą prędkością obrotową, lecz równomiernie;pokręcać wkrętem regulacji składu mieszanki w lewo i w pra­wo ^aż do znalezienia takiego położenia, przy którym silnik pracuje najbardziej równomiernie i z możliwie największą prędkością obrotową;wkrętem położenia przepustnicy ustalić normalną prędkość obrotową biegu jałowego silnika (600…800 obr/min);wkrętem regulacji składu mieszanki ponownie pokręcać w le­wo i prawo w celu ustalenia możliwie największej prędkości obrotowej silnika;wkrętem regulacji położenia przepustnicy ponownie zmniej­szyć prędkość obrotową silnika do 600…800 obr/min (w silni­kach dwusuwowych nieco więcej).Jeżeli silnik pracuje równomiernie i po nagłym otwarciu przepustnicy zwiększa płynnie prędkość obrotową, regulację można uważać za prawidłową. Obsługa pompy paliwa polega na:oczyszczaniu osadnika,przemywaniu filtru siatkowego czystą benzyną. Obsługa filtru powietrza polega na;wymianie oleju,myciu elementu filtrującego i wanienki olejowej, przy czym element filtrujący przemywa się naftą, a następnie przedmu­chuje powietrzem.W okresie zimowym filtr powietrza należy czyścić po przebiegu 1000 km, a w okresie letnim – co każde 500 km; w razie pracy w kurzu i na zapylonych drogach – codziennie. Suche wkład} filtrów powietrza zwykle wymienia się po 10 000 km.

Comments

comments