Główne wymiary konstrukcyjne

Rozstaw osi – odległość w rzucie poziomym między prostymi łączącymi środki kół poszczególnych osi, mierzona przy symetrycznym ustawieniu kół względem podłużnej osi pojazdu. Dla pojazdów wieloosiowych podaje się kolejno od przodu pojazdu rozstaw poszczególnych osi łącząc je znakiem .,+”. Rozstaw kół – odległość między punktami styku z powierzchnią jezdni: środków bieżników kół tej samej osi dla kół pojedynczych środków bieżników kół zewnętrznych, zmniejszona o odstęp kół bliźniaczych dla koł bliźniaczych. Odstęp kół bliźniaczych – odległość między punktami styku z powierzchnią jezdni środków bieżników kół umieszczonych’z jednej strony osi. Promień statyczny koła – odległość od środka nieruchomego koła jezdni do płaszczyzny jezdni. Długość sprzęgowa pojazdu – odległość w rzucie poziomym między przednim skrajnym punktem pojazdu a środkiem mechanizmu sprzęgającego.Długość swobodna ramy – odległość między tylną ścianą kabiny kierowcy a tylnym końcem ramy, bez mechanizmu sprzęgowego, zderzaka itp. Zwis przedni – odległość w rzucie poziomym między linią łączącą środki kół przednich a skrajnym przednim punktem pojazdu. Zwis tylny – odległość w rzucie poziomym między linią łączącą środki kół tylnych a skrajnym tylnym punktem pojazdu. Zwis tylny pojazdów wieloosiowych z wahli-wym zawieszeniem tylnych mostów jest to odległość w rzucie poziomym między osią wahliwego zawieszenia mostów a skrajnym tylnym punktem pojazdu. Wznios ramy – odle^bść między najwyższym punktem ramy pojazdu o ciężarze własrrjn a płaszczyzną jezdni, mierzona w środku między osią przednią i tylną (w pojeździe wieloosiowym – pośrodku największego rozstawu osi). Wznios mechanizmu sprzęgającego – odległość w rzucie poziomym między środkiem tylnego mechanizmu sprzęgającego pojazdu o ciężarze własnym a płaszczyzną jezdni. Wysięg mechanizmu sprzęgającego – odległość w rzucie poziomym między linią łączącą środki tylnych kół a środkiem tylnego mechanizmu sprzęgającego pojazdu. Wysięg dyszla przyczepy – odległość w rzucie poziomym między prostą łączącą środki kół przednich przyczepy a środkiem mechanizmu sprzęgającego dyszla ustawionego równolegle do płaszczyzny jezdni. Przesunięcie urządzenia siodłowo-sprzęgającego ciągnika – odległość osi zaczepu w położeniu pionowym od płaszczyzny pionowej przechodzącej przez środki tylnych kół ciągnika dwuosiowego. Przesunięcie urządzenia siodłowo–sprzęgającego ciągnika siodłowego trzyosiowego jest to odległość osi zaczepu w położeniu pionowym od płaszczyzny pionowej przechodzącej przez środek odległości między środkową a tylną osią. Promień tylny obrysu ciągnika siodłowego -promień pionowego walca opisanego na obrysie tylnej części ciągnika, którego oś pokrywa się z osią obrotu mechanizmu zaczepowego.Wznios osi wahań dyszla przyczepy – odległość między osią wahań dyszla przyczepy nie obciążonej a płaszczyz-‚ ną jezdni. Wznios stopnia wejściowego w samochodach ciężarowych i autobusach) – odległość między powierzchnią jezdni a górną powierzchnią stopnia pojazdu o ciężarze własnym. Wznios zderzaków – odległość górnej i dolnej krawędzi przedniego {Hi i h) i tylnego (H2 i hz) zderzaka pojazdu od powierzchni jezdni. Wznios siodła ciągnika – odległość od płaszczyzny jezdni do górnej ustawionej poziomo płaszczyzny siodła ciągnika sprzęgniętego z naczepą. Wysokość krawędzi najazdowej siodła ciągnika – odległość najniższego punktu górnej powierzchni pochylonego siodła ciągnika o ciężarze własnym (bez naczepy) od płaszczyzny jezdni. Kąty wzdłużnych wahań siodła ciągnika (a i -maksymalne kąty w płaszczyźnie podłużnej pionowej między górną płaszczyzną siodła ciągnika bez naczepy a płaszczyzną górnych półek ramy ciągnika, mierzone przy wychylaniu siodła do górnego, a następnie do dolnego skrajnego położenia. Pełny kąt wahań określa się jako sumę kątów wychylenia w górę i w dół. Rozstaw osi naczepy – odległość w rzucie poziomym od osi sworznia urządzenia siodłowo-sprzęgającego naczepy do płaszczyzny pionowej przechodzącej przez środki kół osi naczepy. W przypadku naczep dwuosiowych dodaje się dodatkowo odległość międzyosiową. Rozstaw podpór naczepy – odległość w rzucie poziomym osi podpór od płaszczyzny pionowej przechodzącej przez środki kół osi naczepy. Wznios urządzenia siodłowo-sprzęgającego naczepy – odległość od płaszczyzny jezdni do najniższego punkt płyty oporowej urządzenia siodłowo-sprzęgającego naczep ustawionej na podporach.

Comments

comments