Kadłub

Kadłub – część wiążąca wszystkie elementy i osprzęt silnika w jeden zespól. Kadłub jest najbardziej skomplikowaną, największą i najcięższą częścią silnika. Wewnątrz kadłuba silnika znajdują się cylindry, układ korbowy oraz mechanizmy i elementy osprzętu. Z zewnątrz natomiast zamocowane są pozostałe mechanizmy oraz elementy instalacji osprzętu i zawieszenia silnika.Kadłub wraz z głowicą i miską olejową stanowi obudowę silnika Kadłub silnika wielocylindrowego składa się Części składowe obudowy silnika zasadniczo z dwóch członów konstrukcyjnych: bloku cylindn i skrzyni korbowej. Blok cylindrów – górna część kadłuba składająca się z cyl drów i płaszcza wodnego ograniczonego od góry i od dołu górn. i dolną płytą kadłuba. Cylindry mogą być wykonane jako roj! wiercone przelotowe otwory w materiale bloku lub jako wsta. wiane tuleje cylindrów. W silnikach chłodzonych powietrzem najczęściej nie ma bloku cylindrów, gdyż oddzielne cylindry zamocowane są bezpośrednio do skrzyni korbowej. Skrzynia korbowa – dolna część kadłuba, w której mieści się wał korbowy. Górna część skrzyni korbowej wykonana jest jako całość z blokiem cylindrów i służy do zamocowania do ramy Dolna część zamknięta jest odejmowaną miską olejową. Kadłub silnika powinien być sztywny w celu zapewnienia prawidłowych warunków współpracy czopów głównych wału korbowego i ich łożysk. W przypadku, gdy cylindry wywiercone są bezpośrednio w bloku cylindrów, materiał powinien odzna­czać się dostateczną odpornością na zużycie gładzi cylindrów oraz odpowiadać warunkom dobrej współpracy z tłokami. Bardzo istotne znaczenie ma również sztywność górnej płyty bloku cylindrów, zapewniająca utrzymanie szczelności w miejscach styku z głowicą. Szczegóły konstrukcji kadłuba zależą od układu cylindrów, systemu rozrządu silnika, miejsca wbudowania wału rozrządu i sposobu jego napędu. Kadłuby silników odlewane są z żeliwa, a ostatnio coraz częściej również i ze stopów lekkich.a. Niedomagania Najczęściej występujące niedomagania kadłuba i głowicy sil­nika, ich objawy, przyczyny oraz sposób usuwania b. Obsługa kadłuba i głowicy przez kierowcę Obsługa kadłuba i głowicy silnika polega na czyszczeniu powierzchni zewnętrznej, sprawdzaniu zamocowania kadłuba do ramy i w razie potrzeby dokręceniu śrub mocujących, prawidłowym dokręceniu nakrętek mocujących głowicę w przypadku wymiany uszczelki lub usuwania nagaru (osadu węglowego) ze ścianek komór spalania. Podczas zdejmowania lub zakładania głowicy należy ją unosić lub opuszczać dokładnie pionowo, aby otwory w głowicy nie kaleczyły gwintu śrub. W tym celu czynność tę powinno wykonywać dwóch pracowników lub jeden pracownik posługując się : Najczęściej spotykane niedomagania kadłuba i głowicy Obniżona moc silnika, zmniejszone ciśnienie sprężania we wszystkich cylindrach; nadmierne zużycie oleju; dymieniezrury wylotowej (dym niebieski) Objawy jak wyżej, z tym, że mniejsze ciśnienie sprężania występuje tylko w jednym lub w kilku cylindrach Silnik pracuje nierównomiernie; brak ciśnienia sprężania w jednym lub kilku cylindrach; ślady wody na elektrodach świec zapłonowych; przecieki wody lub pęcherzyki widoczne w miejscu styku głowicy z kadłubem Znaczne zużycie gładzi cylindrów lub tulei cylindrówZapieczenie pierścieni, skaleczenie (zadrapanie) gładzi cylindra lub tulei wskutek przedostania się do cylindra twardej cząsteczki nagaru Zbyt słabe lub nierównomierne dokręcenie głowicy cylindrów; uszkodzony gwint śrub lub nakrętek Oddać silnik do zakładu naprawczego w celu przeprowadzenia naprawy głównej Oddać silnik do zakładu na- prawczego w celu wymiany pierścieni, usunięcia skaleczenia gładzi cylindra lub wymiany tulei.śruby lub nakrętki z uszkodzonym gwintem wymienić wciągarką, zwłaszcza przy zakładaniu ciężkiej głowicy dużego silnika. Dokręcanie rozpoczyna się z zasady od śrub środkowych, przechodząc następnie kolejno do śrub coraz dalszych, dokręcając je „na krzyż” 1-21). Śruby powinny być dokręcane za pomocą klucza dynamometrycznego. Jeśli głowica jest żeliwna, to silnik należy uruchomić i zagrzać, a następnie, po zatrzymaniu go, na gorąco dokręcić wszystkie śruby z zachowaniem obowiązującej kolejności. Głowic ze stopów lekkich nie wolno dokręcać na gorąco. Wskutek większej rozszerzalności cieplnej głowicy niż śrub stalowych jest ona po nagrzaniu silnika dodatkowo dociskana do kadłuba*. Dokręcenie na gorąco głowicy ze stopów lekkich mogłoby więc spowodować zerwanie gwintu głowicy lub śruby. Usuwanie nagaru ze ścianek komór spalania powinno odbywać się mechanicznie za pomocą szczotki stalowej, piaskowania, skrobania lub przez mycie w tzw. ksylolu z dodatkiem alkoholu albo nafty. Narzędzia używane do skrobania nie powinny kaleczyć czyszczonych powierzchni. Dokręcić nakrętki śrub mocujących głowicę

Comments

comments