KADŁUBY I GŁOWICE

są do tłokowych tylko przez analogię, gdyż w rzeczywisty obracający się element kształtem nie jest podobny do tło Silniki te są jeszcze w stadium doświadczeń i dotychczas „ stosowane w bardzo ograniczonym zakresie (NSU MAZDA MERCEDES).Skrzynia korbowa służąca do osadzenia wału korbowego ma kształt zależny od mechanizmu korbowego silnika. Płaszczyzna podziału skrzyni korbowej może przechodzić przez oś wału lub poniżej tej osi. Zaletą pierwszego rozwiązania jest łatwiejsza obróbka mechaniczna, drugiego zaś bardziej sztywna konstrukcja. Największą sztywność i możliwie najmniejszy ciężar uzyskuje się za pomocą poprzecznych, użebrowanych przegród Liczba poprzecznych ścian skrzyni korbowej odpowiada liczbie łożysk głównych wału korbowego. W celu uniknięcia wahań ciśnienia powietrza skrzynia korbowa. jest odpowietrzana . Najczęściej wlew oleju służy jednocześnie do odpowietrzania. Dolna część skrzyni korbowej (miska olejowa) wykonana jes’: zazwyczaj z blachy stalowej o grubości od 1 do 2 mm. Spotyka się również miski olejowe odlane z żeliwa lub stopów lekkich. Miski odlewane mają na zewnętrznej stronie żebra w celu lepszego chłodzenia oleju.Uszczelka głowicy spełnia następujące zadania: zapewnia szczelne zamknięcie komór spalania, uszczelnia otwory do przepływu cieczy w silnikach chłodzonych wodą, uszczelnia kanały oleju oraz otwory przelotowe drążków po-pychaczy w silnikach górnozaworowych. Uszczelki głowicy muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury i ciśnienia, nie powinny rozmiękać pod wpływem wody lub oleju, a jednocześnie powinny być dostatecznie plastyczne, by wypełnić nierówności powierzchni styku. W rezultacie spotyka się rozmaite uszczelki wykonywane i dobierane do swoistych cech nawet poszczególnych modeli silników. Najczęściej stosowane są uszczelki metalowo-azbestowe z grafitowanego azbestu wzmocnionego rdzeniem z blachy perforowanej lub z siatki metalowej oraz uszczelki azbestowo-metalowe z tektury azbestowej obustronnie osłoniętej blachą miedzianą. Większość odmian uszczelek głowicy zalicza się do elementów jednorazowego użycia. Uszczelka między skrzynią korbową a miską olejową zapobiegająca przeciekom oleju wykonana jest zwykle z korka prasowanego lub gumy syntetycznej. Uszczelnienie otworów przelotowych w skrzyni korbowej zapewnia się zwykle przez zakładanie filcowych pierścieni uszczelniających lub samouszczelniaczy (pierścieni Simmera). Ponadto na wałach korbowych stosuje się odrzutniki oleju zabezpieczające przed nadmiernym napływaniem oleju do uszczel­nień.Silnik zawieszony jest elastycznie w ramie samochodu lub nadwoziu samonośnym. Elastyczne zawieszenie silnika ogranicza przenoszenie się drgań i wstrząsów od silnika na kadłub nadwozia lub odwrotnie. Silnik lub cały zespół napędowy zawieszony jest zwykle za pomocą różnego rodzaju przegubów z elastycznymi wkładkami

Comments

comments