KLASYFIKACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Pojazd samochodowy – środek transportu lądowego, przeznaczony do przewozu ludzi lub ładunku, wyposażony najczęściej w silnik spalinowy, rzadziej elektryczny, a wyjątkowo parowy. Do pojazdów samochodowych zalicza się samochody i motocykle oraz pojazdy pokrewne. Według określenia zawartego w ,,Kodeksie Drogowym”, po- jazd samochodowy – oznacza pojazd napędzany umieszczony na nim silnikiem zasilanym z własnego źródła enegii,nie biegnący po szynach, z wyjątkiem roweru wyposażonego w pomocniczy silnik spalinowy i maszyny samobieżnej. Samochód – pojazd zaopatrzony w co najmniej 3 koła jezdne, przeznaczony do przewozu ludzi lub ładunku. Samochód osobowy – pojazd przystosowany do przewozu małej liczby osób (do 8 miejsc siedzących). Odznacza się lekką konstrukcją i estetycznie wykonanym nadwoziem oraz możliwością rozwijania znacznych prędkości. Wyposażony jest zwy­kle w silnik o zapłonie iskrowym. Autobus – pojazd przeznaczony do przewozu znacznej liczby osób (ponad 9 miejsc siedzących, a często i miejsca stojące). Duże autobusy niekiedy przystosowane są do ciągnienia przyczep. Budowa i wyposażenie autobusów dostosowane są do potrzeb komunikacji pasażerskiej. Samochód ciężarowy – pojazd przeznaczony do przewozu ładunków. Odznacza się prostą budową i dużą wytrzymałością. Zaopatrzony jest zwykle w silnik wysokoprężny. Samochody ciężarowe budowane są jako uniwersalne oraz specjalizowane. Samochody uniwersalne mają nadwozia zamknięte lub skrzynie ładunkowe, wykorzystywane do przewozu różnych ładunków. Samochody specjalizowane wyróżniają się przystosowaniem pomieszczenia ładunkowego do przewozu określonego rodzaju ładunków, jak np.: cysterny, chłodnie, pojemniki itp. Do samo­chodów ciężarowych zalicza się również samochody dostawcze. Samochód specjalny przeznaczony jest do ściśle określonych zadań i odpowiednio do tego wyposażony. Samochody te budowane są na podwoziach samochodów ciężarowych lub osobo­wych. Są to np.: sanitarki, samochody pożarnicze, dźwigi samochodowe, samochody warsztatowe itp. W zależności od rodzaju silnika napędowego pojazdy samochodowe dzieli się na: spalinowe, elektryczne i parowe. Pojazdy o napędzie spalinowym mają wbudowany tłokowy silnik spalinowy lub niekiedy silnik turbospalinowy. Bardzo rzadko stosowany jest więcej niż jeden silnik do napędu jednego pojazdu. Pojazdy o napędzie elektrycznym mają koła jezdne napędzane przez silnik lub silniki elektryczne. Zależnie od sposobu zasilania silników elektrycznych rozróżnia się pojazdy akumulatorowe (zasilane z akumulatorów znajdujących się w pojeździe), iieciowe (zasilane z sieci trakcyjnej) oraz kablowe (zasilane kablem ciągnionym przez pojazd). Pewną odmianą napędu elektrycznego jest rzadko stosowany napęd bezwładnościowy, stosowany w tzw. żyrobusach. Pojazd jest wyposażony w bardzo ciężkie koło zamachowe, sprzężone z silnikiem elektrycznym, który rozpędza je podczas postoju. Pojazdy o napędzie parowym są wyposażone w wysokoprężną lub niskoprężną instalację do wytwarzania pary wodnej, którą zasilana jest tłokowa maszyna parowa lub turbina parowa, napędzająca koła jezdne. Ze względu na terenowe warunki użytkowania i zdolność pokonywania różnych przeszkód rozróżnia się ogólnie następujące pojazdy samochodowe: drogowe, uterenowione i terenowe. Odrębną grupę stanowią pojazdy specjalne, przystosowane do poruszania się w szczególnych warunkach,terenowych, jak np.: na śniegu, piasku, bagnach, wodzie itp. Pojazdy drogowe przystosowane są w zasadzie do poruszania się po utwardzonych nawierzchniach drogowych. Pojazdy te z reguły mają napędzane jedynie przednie lub tylne koła jezdne. Pojazdy uterenowione stanowią zmodyfikowaną wersję pojazdów drogowych. Są przystosowane do pracy w dość trudnych warunkach terenowych. W porównaniu dó modelu wyjściowego mają zwykle wzmocnione ramy i zawieszenia kół, zwiększone prześwity i napęd na wszystkie koła. Niekiedy zmodyfikowane są poszczególne zespoły w celu zwiększenia ich trwałości. Pojazdy terenowe są specjalnie dostosowane do poruszania się po bezdrożach lub do jazdy w terenie, gdzie konieczne jest pokonywanie różnego rodzaju przeszkód. Pojazdy te odznaczają się silną budową, mają napęd na wszystkie koła jezdne, dostosowane są do pokonywania stromych wzniesień, mają duże prześwity oraz kąty natarcia i zejścia wzmocnione zawieszenie i specjalne ogumienie. Ze względu na dopuszczalny ciężar całkowity pojazdu, rodzaj podłoża, po którym pojazd może się poruszać, oraz konstrukcję układu jezdnego rozróżnia się następujące pojazdy samochodowe: pojazdy kołowe (przystosowane do poruszania się po drogach o nawierzchni utwardzonej), pojazdy półgąsienicowe (obok gąsienicy mają zwykle przednie koła), pojazdy kołowo-gąsienicowe (gąsienice mogą być zakładane na koła), pojazdy gąsienicowe (przystosowane do poruszania się po bezdrożach). pojazdy jednośladowe (dwukołowe, np. motocykle), pojazdy wielośladowe, pozostawiające podczas jazdy dwa lub więcej śladów (zależnie od liczby osi mogą to być pojazdy jednoosiowe lub wieloosiowe), o napędzie na koła tylne i przednim zespole napędowym, o napędzie na koła tylne i tylnym zespole napędowym, o napędzie na koła przednie i przednim zespole napędowym. Układ i szczegóły konstrukcji nadwozia zależą w głównej mierze od przeznaczenia pojazdu. Podział pojazdów samochodowych ze względu na rodzaj nadwozia jest następujący: osobowe, osobowo-towarowe, autobusowe, ciężarowe i specjalne. Bardziej szczegółowy podział i charakterystyka nadwozi podane są w części V.

Comments

comments