KLASYFIKACJA SILNIKÓW

Klasyfikując tłokowe silniki spalinowe stosuje się pewne umowne kryteria. Można więc wprowadzić wiele podziałów według różnych założeń. Najbardziej istotny jest podział tłokowych silników spalinowych według rodzaju zapłonu, sposobu tworzenia mieszanki i rodzaju paliwa oraz układu cylindrów i tłoków.Silniki wysokoprężne odznaczają się pewnymi odrębnościami zarówno pod względem konstrukcji, jak i właściwości techniczno-eksploatacyjnych. Różnice te w porównaniu z silnikami o zapłonie iskrowym można sprowadzić do następujących punktów: cięższa i bardziej masywna budowa; niższy pojemnościowy wskaźnik mocy; bardziej bezpieczne dla otoczenia spaliny; tańsze paliwo, niezbyt lotne, bardziej bezpieczne;. wyższa sprawność ogólna; mniej elastyczny bieg silnika; mniejsze zmiany momentu obrotowego w zakresie obrotów użytecznych; większy moment obrotowy przy umiarkowanej mocy użyte­cznej; większa trwałość oraz odporność na zużycie; większy koszt nabycia; mniejsze zużycie paliwa; mniejsze nakłady na obsługę i naprawy, lecz większe wymagania co do specjalizacji pracowników i wyposażenia specjał nego; większa pewność ruchu, lecz i większa wrażliwość na drobne nawet zaniedbania w obsłudze i regulacji osprzętu.podział silników ze względu na układ cylindrów i tłoków Silniki rzędowe budowane są najczęściej w układzie pionowym. Silniki te są proste w budowie i łatwe w obsłudze. Ze względu na wymaganą sztywność wału korbowego liczba cylindrów w silnikach szybkobieżnych zwykle nie przekracza sześciu. Silniki widlaste mają bardziej równomiernie rozłożone suwy pracy w poszczególnych cylindrach. Samochodowe silniki widlaste budowane są zwykle jako ośmiocylindrowe o kącie rozwidlenia 90° lub dwunastocylindrowe o kącie 60°. Silniki widlaste są krótsze od rzędowych, gdyż wał korbowy ma dwa razy mniej wykorbień. Silniki typu boxer w układzie poziomym z cylindrami przeciwległymi stosowane są wówczas, kiedy zależy na małej wysokości silnika. Silniki przeciwbieżne z tłokami przeciwbieżnymi budowane są jako silniki dwusuwowe w różnych układach. W silnikach samochodowych stosowany jest układ z jednym wałem korbowym połączonym z tłokami za pomocą wahaczy Silniki o tłokach obrotowych. Spośród wielu rozwiązań teorJ. tycznych tego typu silników, wykorzystany został w praktyr, dotychczas jedynie silnik Wankel

Comments

comments