This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

WYMIARY POJAZDÓW SAMOCHDOWYCH

Wszystkie określenia, które zostaną podane, odnoszą się do pojazdów z ogumieniem napompowanym do ciśnienia podanego przez wytwórnię, stojących na poziomej płaszczyźnie jezdni przy ciężarze całkowitym lub ciężarze własnym pojazdu wg PN-67/S-02014, jeżeli mają one wpływ na wielkość ustalonego wymiaru.Wznios koła – wysokość od płaszczyzny jezdni, na jaką można podnieść koło pojazdu o ciężarze całkowitym bez oderwania od jezdni któregokolwiek z pozostałych kół jezdnych. Przesunięcie koła – najmniejsza odległość między osią geometryczną koła, mierzona przy kołach ustawionych symetrycznie do osi pojazdu, a osią sworznia zwrotnicy. Najmniejsza średnica zawracania – średnica koła opisanego na płaszczyźnie jezdni środkiem odcisku opony zewnętrznego koła przedniego pojazdu o ciężarze całkowitym przy maksymalnym skręcie kół kierowanych i prędkości pojazdu nie większej niż 5 km/h. Najmniejsza zewnętrzna obrysowa średnica zawracania średnica koła opisanego przez rzut na jezdnię najbardziej na zewnątrz leżącego punktu pojazdu o ciężarze całkowitym przy maksymalnym skręcie kół kierowanych i prędkości jazdy nie większej niż 5 km/h. Najmniejsza wewnętrzna obrysowa średnica zawracania – średnica koła opisanego przez rzut na jezdnię najbardziej wewnątrz leżącego punktu pojazdu o ciężarze całkowitym przy maksymalnym skręcie kół kierowanych i prędkości pojazdu nie większej niż 5 km/h. Najmniejsza szerokość skrętu – najmniejsza odległość między dwiema równo oddalonymi i równoległymi płasz­czyznami pionowymi ustawionymi parami pod kątem prostym do siebie, między którymi pojazd o ciężarze całkowitym może skręcić o 90°. Określenia zbieżności kół, pochylenia koła, pochylenia sworznia zwrotnicy, wyprzedzenia sworznia zwrotnicy oraz promienia otaczania są omówione w części IV.