Niedomagania i obsługa układu rozrządu

Obsługa Obsługa układu rozrządu obejmuje następujące czynności: docieranie zaworów do gniazd, regulację luzów zaworów, wymianę zaworów, wymianę sprężyn zaworów, wymianę kół zębatych lub łańcucha napędu rozrządu. Docieranie zaworów lub szlifowanie, a następnie docieranie zapewnia ich szczelne przyleganie do gniazd. Niekiedy stosowane jest wyłącznie szlifowanie zaworów i ich gniazd za pomocą specjalnych szlifierek. Przed przystąpieniem do docierania należy zawory wyjąć i oznakować, aby następnie każdy zawór założyć we właściwym miejscu. Pod grzybek należy podłożyć miękką sprężynę. Gniazdo zaworu i przylgnie grzybka pokrywa się warstwą specjalnej pasty. Zawór pokręca się za pomocą specjalnej docieraczki wykonującej ruchy obrotowo-zwrotne, co pewien czas zwalniając nacisk, aby sprężyna uniosła zawór. Jeżeli na przylgniach zaworu i gniazda widać będzie jednostajne, matowe paski o szerokości 1,5…2 mm, to zawór jest dotarty. Jakość dotarcia można również sprawdzić pokrywając przylgnie gniazda i zaworu tuszem. Dość głośne, równomierne, wyraźne dźwięczne stuki specjalnie dobrze słyszalne przy wolnych obrotach biegu jałowego silnika Zbyt duże luzy między trzonkami zaworów a popychaczami (lubdźwi-gienkami) zaworów Wyregulować luzy zaworów; wielkości luzów podają instrukcje obsługi samochodów (dla silników samochodów osobowych luz ten średnio wynosi 0,2 mm) Luzy zaworów reguluje się na zimno lub na gorąco – zależnie od instrukcji wytwórni. Luzy zaworów silników górnozaworo-wych reguluje się za pomocą śrub regulacyjnych w dźwigienkach zaworów , a w silnikach dolnozaworowych za pomocą śrub regulacyjnych popychaczy , mierząc odstępy szczel inomierzem. W celu wyregulowania luzów zaworów należy ustawić tłok pierwszego cylindra w ZZ po suwie sprężania. Po wyregulowaniu luzów zaworów pierwszego cylindra reguluje się zawory. Raptowne wystąpienie stuków specjalnie słyszalnych przy małej prędkości obrotowej silnika; spadek mocy i nierównomierna praca silnika Zbyt małe luzy między trzonkami zaworów a popychaczami (lubdżwi-gienkami) zaworów Zużycie lub opalenie (wżery) powierzchni roboczych zaworów dolo­towych i przylgni ich gniazd Pęknięcie sprężyny lub popychacza zaworu Zwiększyć luzy zaworów do wielkości podanej w instrukcji obsługi samochodu; sposób regulacji patrz pkt „Obsługa” Zdjąć głowicę cylindrów, a w razie potrzeby również rurę dolotową i wylotową; zdjąć sprężyny zaworów; nieznaczne wżery usunąć przez dotarcie zaworów; w razie dużych wżerów oddać silnik do zakładu naprawczego w celu przefrezowania lub przeszlifowa-nia gniazd zaworów oraz wymiany i dotarcia zaworów Wymienić pękniętą sprężynę lub popychacz i wyregulować luz zaworu Szczelinamierz pozostałych cylindrów w kolejności zapłonu. W silniku czterocy-lindrowym po wyregulowaniu zaworów jednego cylindra należy obrócić wał korbowy o 180°, w sześciocylindrowym – o 120°, a w ośmiocylindrowym – o 90°. W celu łatwiejszego obracania wału korbowego zaleca się wykręcić świece zapłonowe. Zatarty zawór (zawieszony) należy wymontować, dokładnie przemyć trzonek i prowadnicę naftą, a następnie oczyścić stalową szczotką. Przed założeniem zaworu należy jego trzonek lekko nasmarować olejem silnikowym. * W razie zużycia trzonka zaworu lub urwania grzybka należy zawór wymienić na nowy, a jednocześnie przeszlifować gniazdo zaworu i dotrzeć zawór. Osłabioną lub pękniętą sprężynę należy bezwzględnie wymie­nić na nową. Jeżeli sprężyna pęknie na dwie części, to można ją wykorzystać doraźnie do czasu wymiany przez odwrócenie pękniętych kawałków i założenie między nimi sztywnej metalowej podkładki. Ustawienie rozrządu jest konieczne, jeżeli do naprawy lub wymiany były zdejmowane koła zębate, łańcuch napędu lub koła łańcuchowe. W przekładni zębatej napędu rozrządu zwykle oznaczony jest ząb jednego koła, który powinien trafić na oznaczoną wnękę międzyzębną drugiego koła W przekładni łańcuchowej znaki montażowe są najczęściej naniesione na wieńcach kół łańcuchowych Łańcuch należy nałożyć w taki sposób, aby podczas obracania się kół znaki montażowe na ich wieńcach jednocześnie natrafiały na prostą łączącą środki obrotu obu kół. Obydwa koła łańcuchowe lub pasowe powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie. Jest to niezbędny warunek cichobieżności napędu oraz zachowania wymaganej trwałości łańcucha.

Comments

comments