Niedomagania rozrusznika

Niedomagania rozrusznikaNajczęściej spotykane niedomagania, ich przyczyny i sposoby usuwania zębnika. Aby temu zapobiec i utrzymać wirnik w położeniu roboczym, a tym samym zazębienie zębnika z wieńcem koła zębatego do chwili zwolnienia przycisku włącznika rozrusznika, na wirnik działa specjalne uzwojenie podtrzymujące.W przypadkach gwałtownego przyspieszenia prędkości obro­towej wału korbowego silnika po jego uruchomieniu oraz pi ciążeniu rozrusznika sprzęgło wielotarczowe zaczyna dzij z poślizgiem, zabezpieczając w ten sposób rozrusznik pi uszkodzeniem.Rozrusznik sprzęgany bezwładnościowo systemu BENIDIXBudowę tego typu rozrusznikaUrządzenie sprzęgające. Na wałku wirnika osadzona je tuleja, która na zewnętrznej stronie ma płaski gwint o di skoku. Na tuleję założony jest zębnik rozrusznika z ciężkim kołnierzem. Zębnik ma wewnątrz gwint odpowiadający tulei i może być na nią nakręcany jak nakrętka na śrubę. Tuleja jest połączona z wałkiem wirnika za pomocą silnej, śrubowej spręży­ny amortyzującej.Działanie rozrusznika. W pierwszej chwili po włączeniu roz­rusznika obraca się tylko wirnik wraz z połączoną z nim tuleją. Zębnik wskutek dużej bezwładności nie obraca się, lecz przesu­wa się po gwincie tulei w kierunku wieńca zębatego koła zama­chowego silnika. Z chwilą zazębienia się z wieńcem, zębnik nie mogąc się dalej przesuwać, zaczyna się obracać wraz z wirnikiem i napędzać koło zamachowe silnika. Sprężyna amortyzująca łagodzi uderzenie podczas zazębiania.Obsługa rozrusznika przez kierowcęObsługa rozrusznika przez kierowcę polega na utrzymaniu gow czystości, smarowaniu i sprawdzaniu zamocowania przewo­dów. Większość czynności obsługowych, jak czyszczenie komu­tatora, sprawdzanie szczotek, docieranie nowych szczotek, czy­szczenie szczotek i trzymadeł szczotek, sprawdzanie sprężyn dociskających szczotki itp. wykonuje się tak samo, jak przyobsłudze prądnicy.Przed przystąpieniem do obsługi rozrusznika wbudowanego w samochodzie należy, w celu uniknięcia ewentualnych zwarć, odłączyć przewód masowy akumulatora. Nie kłaść narzędzi na akumulatorze.Czyszczenie i smarowanie urządzenia sprzęgającego. Odłą­czyć wszystkie przewody od zacisków rozrusznika, po czym wybudować rozrusznik z samochodu. Wszystkie ruchome części urządzenia sprzęgającego (wałek wirnika z wielowypustem, tu­leję prowadzącą, tuleję z zabierakiem, zębnik i oś dźwigni włączającej) wymyć dokładnie w nafcie lub benzynie (nieetylizo-wanej) i wytrzeć do sucha. Wszystkie te części, z wyjątkiem zębnika, nasmarować rzadkim olejem (np. olejem silnikowym). Zęby zębnika pokryć cienką warstewką smaru stałego.Smarowanie łożysk rozrusznika. Łożysk samosmarnych nie smaruje się w ogóle. Należy tylko uważać, aby nie miały stycz­ności z benzyną (np. podczas przemywania urządzenia sprzęga­jącego). Łożyska toczne (kulkowe, wałeczkowe) napełnia się smarem stałym, co wystarcza na cały przebieg międzyobsługo-wy, wynoszący ok. 10…12 tys. kilometrów. Łożyska ślizgowe należy (bez względu na przebieg samochodu) smarować rzadkim olejem co trzy miesiące, uważając aby nie zanieczyścić przy tym komutatora.Czyszczenie styków rozrusznika. Styki rozrusznika nieznacz­nie opalone wyrównuje się pilnikiem gładzikiem, a zużyte wy­mienia.Czyszczenie kadłuba rozrusznika. Oczyścić otwór odpływowy wody i oleju, znajdujący się w dolnej części obudowy urządzenia sprzęgającego. Jednocześnie trzeba oczyścić otwór odpływowy w obudowie sprzęgła silnika, ponieważ zbierający się w niej, w razie zatkania tego otworu, olej i brud może być przeniesiony przez wieniec zębaty koła zamachowego silnika do urządzenia sprzęgającego rozrusznika.Sprawdzanie izolacji w obwodzie rozruchu. Ponieważ w ob­wodzie rozruchu nie ma bezpiecznika zabezpieczającego przed zwarciem, należy dokładnie sprawdzać izolację w całym obwo­dzie, a zwłaszcza izolację zacisku rozrusznika. Przewody o uszkodzonej izolacji wymienić na nowe. Wbudowanie rozrusznikaMiejsce wbudowania – przed kołem zamachowym, obok skrzyni korbowej silnika lub za kołem zamachowym, obok skrzynki biegów.Sposoby mocowania – kołnierzowy (najczęściej stosowany)*oraz siodłowy i tulejowy. Kołnierzowy sposób mocowania polega na przykręceniu rozrusznika za kołnierz o 2 lub 3 otwora siodłowy – na umocowaniu w specjał* siodle, a tulejowy – w odpowiedniej tulei.Pasowanie. Wbudowując rozrusznik należy zwrócić uwagę na. czystość powierzchni przylegających do siebie części, dokładn równoległe ustawienie rozrusznika w stosunku do wału kor” wego silnika, właściwą odległość między czołem kółka zębatego rozrusznika a czołem wieńca zębatego koła zamachowego oraz na utrzymanie właściwego luzu międzyzębnego. Najłatwiejszy do prawidłowego ustawienia jest rozrusznik o mocowaniu koł­nierzowym.Przewody łączące. Ze względu na duży prąd pobierany prze rozrusznik, przewód łączący go z akumulatorem musi mieć duży przekrój i być odpowiednio krótki, a to w celu uniknięcia nagrzewania się go i nadmiernego spadku napięcia w obwodzie. Stąd też akumulator jest zwykle-wbudowany możliwie najbliżej rozrusznika.Ponieważ drugi przewód w obwodzie stanowi masa, przykrę­cając rozrusznik należy dokładnie oczyścić, przemyć benzyną i wytrzeć do sucha powierzchnie styku, a śruby mocno dokręcić, aby zmniejszyć do minimum rezystancję przejścia.

Comments

comments