Niedomagania skrzynek biegów

Najczęściej’ spotykane niedomagania skrzynek biegów, przyczyny i sposoby usuwania w przypadku jest ona napędzana przez skrzynkę wału napędowego, stosowana w pojazdach przeznaczo- hwarunkach drogowych lub w terenie terenowe Melania napędu naObsługa skrzynki biegów przez kierowcęObsługa skrzynki biegów przez kierowcę ogranicza ęi sprawdzania poziomu, uzupełniania i wymiany oleju wania przy wymianie oleju oraz do obserwacji jej dziapodczas jazdy i oględzin przed i po pracy.Poziom oleju w obudowie skrzynki biegów powinien sic otworu wlewowego. Poziom oleju sprawdzać podczas obsługi okresowej i w razie potrzeby uzupełnić olej. olejem tego samego gatunku, jaki znajduje się w skrzynce bi . -gów. Mieszać olejów różnych gatunków nie wolno.W przypadku stwierdzenia wycieków po usunięciu ichprril czyn sprawdzić poziom i uzupełnić olej.Wymiana oleju w skrzynce biegów powinna byc wykonywani w terminach ustalonych w instrukcji obsługi, a w razie jej blM – podczas każdej OT-2. Zużyty olej spuszczać, gdy skrzynka jaj jeszcze ciepła (tzn. zaraz po powrocie z pracy do czystego’ naczynia. Pamiętać, że nie wolno zbierać w jednym naczyjfl zużytego oleju przekładniowego z olejem silnikowym.Po spuszczeniu oleju przemyć skrzynkę biegów W tymajl napełnić ją naftą w ilości normalnie zawartego w nicf oleju, podnieść podnośnikiem jedno z kół napędowych, włączyć pierwszy lub drugi bieg i uruchomić silnik na 2.3 min/fl przemyciu napełnić olejem wskazanym przez instrukcję obsługi, a w razie jej braku olejem wskazanym w tabeli polecajajH CPN. Pamiętać o tym, że w okresie zimowym należy używać oleju zimowego, a w letnim – letniego lub przez cały rok oleju wiek zonowego.Podczas jazdy zwracać uwagę na to. czy skrzynka niepracUM głośniej niż normalnie, czy zmiana biegów jest łatwa i czy biegi nie wyłączają się samoczynnie oraz na postojach (jeżeli w czasie jazdy skrzynka biegów pracowała hałaśliwie) czy obudowa skrzynki biegów nie jest nadmiernie nagrzana.Skrzynka rozdzielczaSkrzynka rozdzielcza jest umieszczona albo bezpośrednio przy skrzynce biegów, albo na poprzeczce ramy samochodupojazdy tylne koła, jak również do odłączania napędu przed-Prz£ gjy pojazd pracuje w dobrych warunkach drogowych. w większości skrzynek rozdzielczych znajduje się dodatkowa przekładnia zwalniająca, która zmniejsza prędkość obrotową wału napędowego, wskutek czego wzrasta siła napę­dowa na kołach napędowych pojazdu.a. Budowa skrzynki rozdzielczej Budowę skrzynki rozdzielczej Składa się ona z obudowy, wewnątrz której umieszczone są: wałek napędowy, wałek pośredni, wał napędowy tylnego mostuprzedniego mostu. Na wielowpuście wałka połączonego z wałkiem głównym skrzynki biegów, sadzone przesuwne koło zębate biegu bezpośredniego i przekładni zwalniającej. Wałek napędowy jednym końcem jest ułożyskowany w obudowie skrzynki, a drugim w wale napędo­wym tylnego mostu (tak samo, jak wałek główny skrzynki biegów w wałku sprzęgłowym). Na wielowpuście wału napędoJ wego osadzone jest koło zębate o dodatkowym uzębieniu wewnę­trznym. Na wałku pośrednim znajduje się koło zębate przekładni zwalniającej i koło zębate pośrednie, stale zazębione z kołami zębatymi wałów napędowych przedniego i tylnego mostu. Na wale napędowym przedniego mostu, oprócz swobodnie osadzo­nego koła zębatego, jest założone na wielowpuście sprzęgło kłowe.Mechanizm włączania zbudowany jest na tej samej zasadzie mechanizm zmiany biegów. Wodziki i widełki włączające umie­szczone są w bocznej pokrywie obudowy. Do włączania napędów oraz przekładni zwalniającej służą dwie dźwignie umieszczone-w podłodze obok kierowcy. Jedna z nich służy do włączania napędu bezpośredniego na tylny most oraz napędu terenowego na oba mosty. Druga dźwignia służy do włączania i wyłączania, napędu na przedni most. Urządzenie ryglujące uniemożliwia włączenie napędu terenowego tylko na most tylny.Działanie skrzynki rozdzielczejWyłączony napęd obu mostów – przesuwne koło zębate na wałku napędzającym obraca się wraz z wałkiem. Ponieważ nie jest ono zazębione ani z kołem zębatym wału napędowego tylnego mostu, ani z kołem zębatym przekła ” zwalniającej na wałku pośrednim, nie przenosi ono napędu mosty.Napęd bezpośredni tylnego mostu – przesu koło zębate na wałku napędzającym zazębione z wewnętrzn uzębieniem koła zębatego wału napędowego tylnego mostu, wskutek czego oba wały są sprzęgnięte i obracają się z jednako­wą prędkością. Jednocześnie, wskutek stałego zazębienia, obra­ca się wałek pośredni, a z nim razem koło zębate na wale napędowym przedniego mostu. Ponieważ sprzęgło kłowe nie jestbione z tym kołem, wał napędowy przedniego mostu nie a się a więc nie przenosi napędu na przedni most. °bN pęd bezpośredni na oba mosty – tak samo, jak rzednio, lecz wał napędowy przedniego mostu jest sprzęgnię-Tza pomocą sprzęgła kłowego z kołem zębatym i obraca się wraz 7 nim przenosząc napęd na przedni most.Napęd terenowy na oba mosty – przesuwne koło zębate na wałku napędzającym jest zazębione z kołem przekład­ni zwalniającej na wałku pośrednim, a sprzęgło kłowe – z kołem zębatym wału napędowego przedniego mostu. W takim układzie napęd z wałka napędzającego jest przenoszony na wałek pośred­ni, a z niego na wały napędowe mostów przedniego i tylnego.Dzięki przekładni zwalniającej uzyskuje się podwojenie liczby możliwych przełożeń pomiędzy wałem korbowym silnika a koła­mi napędowymi pojazdu, co umożliwia jazdę w różnych warun­kach drogowych i terenowych.Niedomagania i obsługa skrzynki rozdzielczej są takie same jak skrzynki biegów.Wał napędowy z przegubamiWał napędowy służy do przenoszenia napędu od skrzynki biegów lub skrzynki rozdzielczej do przekładni głównej mostu napędowego. Ponieważ skrzynka biegów, jak również skrzynkarozdzielcza są umocowane sztywno na ramie pojazdu, a most napędowy jest zawieszony na resorach i podczas jazdy stale zmienia położenie w pionie, wał napędowy przenosi napęd podstale zmieniającym się kątem . Z tego względu jestoi połączony z wałkami tych zespołów za pośrednictwem prze. gubów Budowa wału napędowegoWał napędowy – najczęściej rurowy, bez osłony – na jednym końcu ma wielowpust, na który założone są widełki przegubu.’ Umożliwia to zmianę długości wału w czasie pracy, ze wzglę­du na zmieniającą się przy ruchach pionowych odległość mostu napędowego od skrzynki biegów lub łożyska pośredniego. Drugji koniec wału jest połączony sztywno z. widełkami drugiego przel gubu.W samochodach ciężarowych w celu skrócenia wału i uła­twienia jego wyważenia stosuje,się wały dzielone. W takim przypadku wał składa się z dwóch wałów, pośredniego, połączo­nego jednym końcem sztywno z wałkiem głównym skrzynki biegów, a drugim – podpartego w łożysku pośrednim, oraz właściwego wału z przegubami.

Comments

comments