Obręcz koła

Obręcz koła przynitowana lub przyspawana do tarczy koła -służy do osadzenia na niej opony. Obręcze, zależnie od ich zarysu, dzielimy na wgłębione i płaskie ( Obręcze wgłębione są stosowane w samochodach osobowych. Ogumienie na taką obręcz zakłada się bez jej rozbierania. Obręcze płaskie, stosowane w samochodach ciężarowych, wymagają do założenia ogumienia zdjęcia obrzeża przytrzymywanego pierścieniem sprężynującym. Mogą być przy tym obręcze o jednym lub dwóch zdejmowanych obrzeżach.W pojazdach samochodowych o dużych i sztywnych oponach stosuje się obręcze dwudzielne składające się z części podstawowej przynitowanej lub przyspawanej do tarczy koła i części odejmowanej, przykręconej śrubami z nakrętkami do części podstawowej.W samochodach osobowych z kołami o bardzo małej średnicy obręcze są mocowane bezpośrednio do piast i takie koła nie mają w ogóle tarcz.Ustawienie kół kierowanych (przednich)W celu ułatwienia czynności kierowania prz jednoczesny zachowaniu stateczności kierunkowej koła kierowane (przednie) muszą być odpowiednio ustawione.Zbieżność kół – takie ustawienie przednich kół, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest mniejsza niż z tyłu. Zbieżność kół mierzy się w milimetrach na wysokości osi ich obrotu przy ustawieniu kół do jazdy na wprost.Zbieżność kół jest konieczna do zapewnienia równoległego ich toczenia się podczas jazdy, kiedy na koła działają siły dążące do odchylania ich na zewnątrz.Rozbieżność kół – odwrotność zbieżności, tzn. że odległośćmiędzy obręczami przednich kół z przodu jest większa niż z tyłu.Rozbieżność kół stosuje się rzadko, główni 1 wówczas, gdy poprzeczne drążki kierownicze są umieszczone przed osią lub w samochodach o przednim napędzie.Pochylenie koła – kąt mierzony w stopniach pomię­dzy płaszczyzną koła a pionem, przy ustawieniu kół do jazdy na wprost. Pochylenie przednich kół eliminuje luzy w ich ułożyskoiu oraz w ułożyskowaniu sworzni zwrotnic, jak również ułatwia skręcanie kół na boki przy zmianach kierunku jazdy.Pochylenie sworznia zwrotnicy – kąt pomiędzy osią sworznia zwrotnicy a pionem mierzony w stopniach przy najwię­kszym dopuszczalnym obciążeniu samochodu i zaleconym ciś­nieniu powietrza. Pochylenie sworznia zwrotnicy zmniejsza pro­mień zataczania, co wpływa na ułatwienie skręcania koła na boki.promień zataczania – odległość pomiędzy środkiem śladu bieżnika opony a punktem przebicia nawierzchni jezdni przez przedłużenie osi sworznia zwrotnicy, mierzona w milime­trach przy największym dopuszczalnym obciążeniu samochodu i ustawieniu kół do jazdy na wprost. Im mniejszy promień zataczania, tym łatwiej koło można skręcać na boki. Nie można jednak całkowicie zlikwidować promienia zataczania, ponieważ wówczas koło musiałoby być skręcane w miejscu, co utrudniało­by bardzo kierowanie.Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy – kąt pomiędzy osią sworznia zwrotnicy a pionem, mierzony w stopniach w rzu­cie na płaszczyznę podłużnego obrysu samochodu przy najwię­kszym dopuszczalnym obciążeniu samochodu i zaleconym ciś­nieniu powietrza w ogumieniu. Przy takim ustawieniu sworznia zwrotnicy punkt przebicia jego osi z jezdnią leży przed punktem styku koła z jezdnią i podczas jazdy sworzeń, tak jakby wlecze koło za sobą, dzięki czemu nawet w przypadku chwilowego odchylenia dąży ono do ustawienia się do jazdy na wprost. Ułatwia to wyprowadzenie samochodu z zakrętu oraz zabezpiecza przed skręcaniem kół w bók przy przejeżdżaniu przez nie­równości drogi.Wszystkie dane potrzebne do właściwego ustawienia kół po­dane są w instrukcji obsługi samochodu.Najczęściej spotykane niedomagania kół, ich przyczyny i spo­soby usuwania Obsługa kół przez kierowcę polega na sprawdzaniu stanu obręczy i tarcz kół oraz ich umocowania, uzupełnianiu i wymia­nie smaru w piastach kół oraz na regulacji ich łożysk.Stan kół sprawdza się przez oględziny. Nie może brakować nakrętek mocujących koło do piasty (brakujące natychmiast uzupełnić). Nakrętki muszą być mocno dokręcone. Tarcze kół nie mogą być zwichrowane (koło ze zwichrowaną tarczą nie nadaje się do użytku). Obręcze muszą mieć gładkie, niepokaleczone obrzeża oraz gładką wewnętrzną powierzchnię zabezpieczoną lakierem przed korozją. Obręcze do ogumienia bezdętkowego muszą być równo polakierowane, a na lakierze nic może być żadnych plam, odprysków, ani też miejsc szorstkich.Dwa razy w ciągu roku (podczas obsług sezonowych OZ i OL) zdjąć ogumienie z kół, oczyścić obręcze i pomalować je minią lub płynem konserwującym (szelak rozpuszczony w spiiytusie z do­datkiem grafitu).Ogumienie bezdętkowe zdejmuje się z kół tylko wówczas, gdy stwierdzi się zbyt szybki spadek ciśnienia lub gdy ogumienie wymaga naprawy. Po zdjęciu ogumienia sprawdzić stan obręczy, oczyścić je i w razie potrzeby polakierować natryskowo.Smarowanie piast kół. Do piast kół, zaopatrzonych w smarow-niczki zwykłe, wtłoczyć smar stały za pomocą smarownicy (tłocznicy ręcznej). Przed smarowaniem oczyścić smarowniczkę i jej najbliższe otoczenie. Do piast kół zaopatrzonych w smarow-niczki kapturkowe (tzw. Stauffera) wtłacza się smar, dokręcając napełniony smarem kapturek do oporu, przy czym trzeba tę czynność wykonać dwukrotnie. Smaru w piastach kół bez sma-rowniczek nie uzupełnia się, tylko w terminie przewidzianym na smarowanie wymienia się cały smar.Terminy smarowania piast kół podane są w instrukcji obsługi, a w razie braku należy to wykonywać podczas OT-2.Wymiana smaru w piastach przednich kół. Zdjąć koło, roze­brać piastę, przemyć piastę i łożyska naftą, po czym nałożyć smaru do koszyczków łożysk i w niewielkiej ilości na ściany wewnętrzne piasty. Złożyć piastę i wyregulować luz łożysk.Sprawdzanie luzu łożyska koła przedniego. Unieść koło, zdjąj kołpak ochronny piasty i obrócić koło kilka razy w celu spraw­dzenia, czy obraca się ono swobodnie. Jeżeli koło obraca si ciężko, sprawdzić przyczynę i usunąć ją. Jeżeli słychać zgrzyty albo szmery lub koło zacina się, łożysko jest uszkodzone i trze! je wymienić.Luz łożyska sprawdzić, przykładając palec jednocześnie do o 3 wycięcia. Po regulacji założyć zawleczkę i spraw- jazdy, czy nie grzeje się piasta. rawdzanie luzu łożysk tylnego koła napędowego. Po pod-iu tyłu samochodu poruszać koło w poprzek jest wyraźnie wyczuwalny. Samochód o nadmier­nych luzach łożysk tylnych kół napędowych oddać do stacjiobsługi Zdejmowanie i zakładanie kół. Zluzować nakrętki mocujące tarczę koła do piasty za pomocą specjalnego klucza korbowego, po czym unieść samochód podnośnikiem, odkręcić nakrętki podkładki i piasty, i poruszając kołem na bok Ruch podkładki w stosunku do piasty świadczy o nadmiernym luzie łożyska.Regulacja luzu łożyska koła przedniego. Wyjąć zawleczkę zabezpieczającą nakrętkę czopa zwrotnicy. Obracając koło na zmianę w obie strony, w celu równomiernego ułożenia się kulek (wałeczków) łożyska, dokręcić nakrętkę jedną ręką do oporu, nie przedłużając klucza. Po takim dokręceniu koło pchnięte ręką powinno się natychmiast zatrzymać. Odkręcić nakrętkę o 1 lub 2 wycięcia w jej koronie, tak aby jedno z nich pokryło się z otwo­rem w czopie, przy czym koło powinno się swobodnie obracać i nie może się chwiać na boki. W razie potrzeby odkręcić nakrętkę jeszcze o jedno wycięcie. Nie wolno odkręcać nakrętkiOsnowa – kilka do kilkunastu warstw tkaniny kordowe! zawulkanizowanej w gumie – stanowi szkielet opony. kordowa może być wykonana z bawełny, sztucznego jedwabiu sztucznego tworzywa (np. nylonu) lub czasami z drutu stalowe­go. W tkaninie kordowej nitki osnowy są mocne i gęsto ułożone a nitki wątku – słabe i rozmieszczone rzadko.Podkład – wykonany z gumy lub specjalnej tkaniny podkłarj-kowej – służy do lepszego związania bieżnika z osnową.Obrzeże służy do mocowania i utrzymania opony na obręczy koła. Obrzeża współczesnych opon są sztywne i nierozciągliwe ponieważ w celu wzmocnienia mają wewnątrz założone jedną lub kilka linek stalowych, czyli tzw. drutówkę. Końce linek są zespawane i tworzą jednolity pierścień. Drutówka jest zabezpie­czona przed korozją za pomocą izolacji i owijki.

Comments

comments