ogumienia dętkowego

Przed założeniem spraw­dzić stan i czystość wnętrza i obrzeży opony oraz dętki i obręczy, sunąć wszelkie ślady rdzy i ewentualne zadziory. Przygotowaćłyżki do zakładania ogumienia. Łyżki nie mogą mieć ostrych krawędzi ani zadziorów. Ogumienie zakładać na czysto zamie­cionej i niezatłusfeczonej podłodze garażu, a w drodze – na płachcie najlepiej brezentowej.Na pojazd należy zakładać ogumienie jednego typu (szosowe lub terenowe), o wymiarach przewidzianych dla danego pojazdu i obręczy jego kół. Na jednej osi zakładać opony o jednakowym deseniu i stopniu zużycia bieżnika. Opony szosowe zakładać numerem fabrycznym do pojazdu, a terenowe tak, aby patrząc na oponę z góry strzałka na rzeźbę bieżnika była skierowana do przodu pojazdu.Obręcz wgłębiona Napudrować oponę wewnątrz talkiem. Ułożyć oponę na kole tak, aby jej najlżejsze miejsce, oznaczone zwykle czerwoną kropką lub dwoma nacięciami naeżu znajdowało się naprzeciw otworu do zaworu w obręczy.0 }ozvć’obrzeże opony na obręcz koła, tak aby znalazło się ono e wgłębieniu obręczy. Lekko napompować, a następnie napu­drować talkiem dętkę i wcisnąć ją do opony, po czym włożyć zawór do otworu w obręczy i przykręcić go. Drugie obrzeże opony wcisnąć we wgłębienie obręczy po stronie przeciwnej niż zawór, a następnie przeciągnąć resztę obrzeża opony na stronę wewnętrzną obręczy, posługując się przy tym łyżkami. Napom­pować powietrze do dętki, do ciśnienia nieco niższego niż wyma­gane, po czym ustawiwszy koło pionowo ostukać je o ziemię stopniowo obracając, aby obrzeża opony ułożyły się właściwie na obręczy. Dopompować powietrze do ciśnienia wyższego niż wymagane, po czym, posługując się ciśnieniomierzem, wyregu­lować ciśnienie przez spuszczanie powietrza z dętki.Obręcz płaska. Nasunąć jedno obrzeże na obręcz, po czym założyć na nią ochraniacz dętki. Lekko napompowaną dętkę włożyć do opony, wprowadzić zawór do otworu w obręczy1 przykręcić go do niej, po czym nasunąć na obręcz drugie obrzeże opony, założyć obrzeże obręczy i pierścień sprężynujący. Uwa­żać przy zakładaniu pierścienia sprężynującego, aby nie wysko­czył, gdyż może to spowodować nawet śmiertelny wypadek. Po założeniu ogumienia dopompować powietrze i uregulować ciś­nienie, jak opisano poprzednio. W zasadzie zakładanie i zdejmo­wanie ogumienia z obręczy płaskiej lepiej powierzać stacji ob­sługi, która dysponuje urządzeniami zabezpieczającymi przed wypadkiem w przypadku zeskoczenia pierścienia sprężynują­cego.Obręcz dwudzielna. Ogumienie zakłada się tak samo, jak na obręcz płaską, z tym że po założeniu ogumienia na część podsta­wową przykręca się część odejmowaną.Zakładanie ogumienia bezdętkowego. Przygotowanie do za­kładania ogumienia takie samo, jak poprzednio, z tym że nie Pudruje się opony talkiem.Obręcz wgłębiona. Sprawdzić umocowanie zaworu w obręczy a Przetrzeć obrzeże obręczy mokrą szmatą, a stopki oponyUzyc wodą. Założyć oponę na obręcz w taki sam sposób, jak ponę dętkową, uważając, aby nie uszkodzić warstwy miękkiej fOT-2) przestawić koła. Schemat przestawiania kół przeką­tno na”rysunku 4-85. Ostatnie badania wykazały, że przestawienie kół bliźniaczych mija się z celem, gdyż w wielu przypadkach powoduje szybszegumy na stopce opony. Ostukać koło o ziemię. Owinąć opon© linką stalową i skręcić ją (rys. 4-83), co spowoduje dociśnięcie stopek opony do obrzeży obręczy koła. Napompować powietrze do ciśnienia wyższego niż wymagane, po czym uregulować ciśnienie przez spuszczanie powietrza.Obręcze płaskie. Ze względu na trudności zakładania uszczel­nień i konieczność użycia sprężarki do pompowania powietrza, zakładanie ogumienia na obręcze płaskie należy powierzyć stacji obsługi.Zdejmowanie ogumienia zarówno z obręczy wgłębionych, jak i płaskich lub dwudzielnych wykonuje się w kolejności odwrot­nej niż zakładanie. W przypadku zapieczenia stopki opony i niemożności oderwania jej od obręczy ani przy użyciu łyżek, ani stając stopami, trzeba do tego użyć podnośnika (rys. 4-84). Nie wolno odrywać opony przez uderzanie młotem. Do zdejmowania pierścienia sprężynującego używać urządzenia zabezpieczające­go przed wypadkiem.Przestawienie kół. Ponieważ bieżniki opon zużywają się nie­równomiernie, należy podczas każdej drugiej obsługi techniczzużycie bieżników. Dlatego więc koła należy przestawiać tylko wówczas, gdy tego wymaga fabryczna instrukcja obsługi danego pojazdu.Doraźna naprawa ogumienia. Kierowca naprawia ogumienie tylko v/ przypadku konieczności, tzn. w drodze, gdy nie ma koła zapasowego lub zapasowej dętki. W zasadzie ogumienie powin­no być naprawione przez warsztat wulkanizatorski, ponieważ doraźne naprawy wykonywane przez kierowcę są nietrwałe.Naprawa dętek na zimno. Stwierdzić miejsce przebicia przez zanurzenie dętki w wodzie. Przygotować łatkę gumową takiej wielkości, aby jej krawędzie były oddalone co najmniej o 20 mm od miejsca przebicia. Łatka powinna mieć kształt zaokrągio,. i zukosowane krawędzie. Powierzchnię łatki oraz dętki wokół miejsca przebicia oczyścić i zszorstkować specjalną tarką 1UD papierem ściernym, przy czym pokryć je klejem kauczkowym i wysuszyć. Po powtórnym pokryciu klejem i podsuszeniu przy­łożyć łatkę do dętki i dobrze docisnąć, aby wycisnąć ewentualne pęcherzyki powietrza znajdujące się pod łatką.Naprawa dętek na gorąco. Do naprawy na gorąco służy tzw komplet wulkanizacyjny składający się z praski ręcznej oraz,a można naprawiać za pomocą specjalnego grzybka szc Prze W tym celu zdjąć oponę z koła, oczyścić zewnątrz i wewnątrz opony, po czym wcisnąć specjalne A z odejmowaną końcówką w przebity otwór od strony szydło Wyjąc- z szydła końcówkę, a na jej miejsce wprowadzić -k” grzybka pokrytą uprzednio wraz z wewnętrzną stroną n°Z bka klejem kauczukowym. Wciągnąć szydło, dociskając Szybek do opony, po czym obciąć nóżkę grzybka równo z powie­rzchnią bieżnika.miseczek z masą palną, do których przylepione są płatki z gumy surowej. Stwierdzić miejsce przebicia dętki, oczyścić i zszorst­kować jak poprzednio. Jeżeli dętka jest rozdarta na przestrzeni większej niż 5 cm, wyciąć poszarpane krawędzie tak, aby otwór miał kształt koła lub elipsy i wpasować w to miejsce kawałek łatki. Do miejsca uszkodzonego przyłożyć miseczkę z masą palną, dobierając jej wielkość tak, aby krawędzie płatka gumy surowej były oddalone od niego co najmniej o 15 mm. Po dokładnym dopasowaniu docisnąć miseczkę do dętki za pomocą praski i zapalić masę palną w miseczce Po wypaleniu się masy palnej, co trwa ok. 10 min zdjąć praskę i oderwać miseczkę od dętki, po czym studzić naprawione miejsce przez ok. 5…10 min.Naprawa opon w ogumieniu dętkowym. Większe uszkodzeniaopon nie mogą być naprawiane przez kierowcę, natomiast mniej-Naprawa ogumienia bezdętkowegp nie wymaga zdejmowania go z koła ani nawet zmniejszania w nim ciśnienia. Do naprawy konieczny jest zestaw naprawczy składający się z szydła, nacina-ka, rozwiertaka, sznura gumowego, grzybków gumowych, tuby z pastą i butelki z płynem wulkanizacyjnym. Przebicia o średnicy do 6 mm zasklepia się sznurem gumowym W tym celu założyć koniec sznura do końcówki szydła i umoczyć w płynie wulkanizującym, wyciągnąć gwóźdź (1 inny przedmiot, który przebił oponę) i wcisnąć w otwór szydło wraz ze sznurem, po czym, obróciwszy szydło tak, aby sznur wysunął się z niego, wyciągnąć szydło z otworu i obciąć sznur równo z bieżnikiem. Przebicie zbyt małe, aby zmieściło się w nim szydło wraz ze sznurem, trzeba uprzednio rozwiercić.Przebicia o średnicy powyżej 6 mm naprawia się za pomocą grzybków W tym celu naciąć nacinakiem (współźrod-kowo z przebiciem) oponę na głębokość 10 mm, po czym rozwier-cić przebicie rozwiertakiem, wkręcając go w otwór i wykręcając 2 lub 3 razy, zawsze w prawo. Do otrzymanego w ten sposób otworu wcisnąć trochę pasty wulkanizującej. Następnie nóżkę grzybka włożyć do szydła i obciąć ją równo z jego pokrętłem. Pokryć pastą grzybek, po czym wcisnąć go szydłem do otworu, aż do oparcia się pokrętła szydła o bieżnik. Wkręcić tubę do gwintowanego otworu w pokrętle szydła i wycisnąć ok. V4 jej zawartości, po czym wyjąć szydło, obracając nim w prawo, i obciąć nóżkę grzybka równo z bieżnikiem opony.Ponieważ podczas naprawy zarówno za pomocą sznura, jak i grzybka ciśnienie powietrza w ogumieniu spada o ok. 0,04…0,05 MPa (0,4…0,5 kG/cm2), po naprawie trzeba doprowadzić je do wymaganej wysokości.

Comments

comments