Pompa oleju

Pompa oleju doprowadza olej z miski olejowej do przewodu głównego, który rozprowadza olej do wszystkich miejsc smarowania. Najczęściej stosowane są pompy zębate jako-najprostsze, tanie i niezawodne. Kadłub pompy wykonuje się z żeliwa lub stopów lekkich, a koła zębate ze stali węglowej. Pompa oleju napędzana jest zwykle od wału rozrządu za pośrednictwem przekładni zębatej. W przeciętnych warunkach pracy silnika pompa przetłacza całą ilość oleju znajdującego się w układzie w ciągu 1 …2 minut. W pompie umieszczony jest zawór bezpieczeństwa który otwiera się, gdy ciśnienie oleju przekroczy największą dopuszczalną wartość. Wówczas część oleju zostaje skierowana w stronę ssącą pompy.Chłodnica oleju zapobiega nadmiernemu przegrzewaniu’ się oleju. Chłodnice oleju stosowane są przeważnie w samochodach ciężarowych. Konieczność zastosowania chłodnicy wynika z charakteru pracy pojazdu. Duże obciążenia silnika a jednocześnie niewielka prędkość są powodem niedostatecznego chłodzenia oleju w misce olejowej pędem powietrza.Chłodnica oleju na ogół jest podobna do chłodnicy wody. Umieszczona jest zwykle przed chłodnicą wody, a przepływający olej chłodzony jest powietrzem zasysanym przez wentylator. W przewodzie doprowadzającym olej do chłodnicy wbudowany jest zawór zapewniający utrzymanie właściwego ciśnienia w układzie smarowania oraz kurek do włączania i wyłączania chłodnicy. W niektórych samochodach stosowane są wodne chłodnice oleju. Woda omywa wężownicę, przez którą przepływa olej lub w innych rozwiązaniach – olej omywa użebrowane rurki, przez które przepływa woda.Olej znajdujący się w układzie smarowania ulega zanieczyszczeniu. Aby zanieczyszczenia nie dostały się wraz z olejem między współpracujące powierzchnie, konieczne jest filtrowanie oleju. Większość silników ma trzy rodzaje filtrów oleju: filtr wewnętrzny chroniący pompę oleju przed dostaniem się do niej większych zanieczyszczeń, filtry zgrubnego oraz dokładnego oczyszczania. Filtr wewnętrzny wykonany jest z siatki metalowej o dość dużych otworach i umieszczony jest w misce olejowej. Filtr zgrubnego oczyszczania (szczelinowy) służy do zgrubnego oczyszczania oleju. Włączony jest szeregowo, to znaczy, że cała ilość oleju podawanego przez pompę przepływa przez filtr. pokazano typowy filtr zgrubnego oczyszczania stosowany (z różną obudową) w samochodach FSC Żuk oraz STAR. Wkład filtrujący oczyszczany jest przez płytki zbierające, ustalone na trzpieniu i wchodzące między płytki filtrujące, które zatrzymują stałe ciała obce. Wkład filtru przekręcany jest mechanicznie za pośrednictwem pokrętła i układu przeniesienia po naciśnięciu na pedał sprzęgła lub przycisk włączający rozrusznik. Zanieczyszczenia opadają na dno obudowy. Ponadto filtr wyposażony jest w zawór przelewowy, który w przypadku zatkania filtru samoczynnie otwiera się i przepuszcza tłoczony olej wprost do układu smarowania. Filtr dokładnego oczyszczania zatrzymuje bardzo drobne nawet zanieczyszczenie lecz odznacza się małą przepustowością i dużym oporem przepływu. Wobec dużego oporu 90% oleju tłoczonego przez pompę po oczyszczeniu skierowane jest na smarowanie silnika a tylko 10% trafia do filtru dokładnego oczyszczania. Dlatego też filtr ten włączony jest do obiegu oleju równolegle. Olej po przejściu przez filtr dokładnego oczyszczania spływa do miski olejowej. Zespół filtrujący składa się najczęściej z szeregu kartonowych płytek ściśniętych metalowymi pokrywami połączonymi za pomocą listewek. Olej przeciska się przez drobne szczeliny między ściśniętymi płytkami lub sączy się przez płytki. Płytki filtrujące ulegają zanieczyszczeniu i w związku z tym wkład powinien być wymieniany na nowy po okresie ustalanym przez wytwórnię samochodu. Filtr magnetyczny stosowany jest niezależnie od pozostałych filtrów i ma szczególne znaczenie w okresie docierania silnika. Tego rodzaju filtr składa się z magnesu umieszczonego np. w korku zamykającym otwór do spuszczania oleju z miski olejowej. Zadaniem filtru jest oczyszczanie oleju z cząstek metalowych

Comments

comments