Przeguby oraz Przekłądnie

W przypadku połączenia jednym przegubem dwóch wałowpo-łożonych względem siebie pod kątem, napęd będzie przez niej przenoszony nierównomiernie. Mianowicie, mimo ze wał napę­dowy będzie obracać się równomiernie, wał napędzany w jednej połowie obrotu będzie opóźniać się w stosunku do niego, a w dru­giej przyspieszać. Im większy jest kąt między wałami, tym) wyraźniej będzie to występować, natomiast gdy wały leżą w jed­nej osi, zjawisko to nie występuje. W celu uzyskania równomier­nego przenoszenia napędu stosuje się dwa przeguby, które mus” być połączone z wałem tak, aby ich widełki leżały w jedn płaszczyźnie..Przegub elastyczny (rys. 4-24) składa su,- z dwóch tulei osadzo­nych na wielowpustach wałów i przykręconych łapami do krąż­ka elastycznego. Zwykle każda tuleja ma trzy łapy. Łapy bu tulei są wzajemnie przesunięte o kąt 60°.Krążek elastyczny jest wykonany z kilku warstw gumy na osnowie tekstylnej, pomiędzy którymi są założone sprężyste wkładki metalowe. Przeguby tego rodzaju są stosowane głównie w lekkich, małych samochodach osobowych, gdyż przenoszą one napęd pod bardzo małym kątem wynoszącym około 5°.Przegub krzyżakowy (rys. 4-25) składa się z dwóch par wide­łek połączonych ze sobą krzyżakiem. W otworach widełek umie­szczone są szklanki, w których na łożyskach igłowych są ułoży­skowane czopy krzyżaka. Przeguby tego typu przenoszą napęd;! pod kątem 24°. W krzyżaku znajduje się smarowniczka do wtłaczania oleju oraz zawór, przez który wypływa nadmiar wtłoczonego oleju.W starszych typach były stosowane łożyska ślizgowe.Przegub równobieżny (homokinetyczny) składa się z dw par kształtowych (rys. 4-26), jednej kulki środkowej i cztert kulek napędzających. Kulka środkowa jest umieszczona na kołku II, unieruchomionym przez kołek I włożony do otworui vska z obu stron zamknięta jest pokrywami z uszczel-dowa łoz umieszczona we wsporniku w pierścieniuniaczami, gumowym.Niedomagania wałów napędowych i ich przegubówNajczęściej spotykane niedomagania wałów napędowych i ich przegubów, ich objawy, przyczyny i sposoby usuwania w widełkach napędzających. Kulki napędzające sąumieszc w owalnych prowadnicach wewnątrz wide łek. Cechą char” rystyczną przegubu uniwersalnego jest zdolność przenoszer napędu pod dużymi kątami (dochodzącyn i do 35°), przy cz; wał napędzany obraca się z taką samą prędkością jak napędzający, co umożliwia stosowanie tylko jednego przegu w układzie przeniesienia napędu. Stąd też r ajczęściej jest sto” wany w przednim napędzie, w którym koła napędzane są jedn’ cześnie kierowanymi i muszą być skręcane pod dość di kątami w bok.Łożysko pośrednie wału napędowego (rys. 4-27) – kulkowe umieszczone w specjalnym wsporniku na poprzeczce ramy. Obsługa wału napędowego przez kierowcęObsługa wału napędowego przez kierowcę polega na spi dzaniu stanu przegubów i połączeń wielowypustowych oraz ich smarowaniu w terminach ustalonych przez insi , obsługi, a w razie jej braku w terminach podanych w żarząc Ministra Komunikacji.Smarowanie połączeń wielowypustowych. Połączenia wypustowe smarować smarem stałym lub półpłynnym wtłac jąc smar tłocznicą przez smarowniczkę. Jednocześnie spra stan ochronnego mieszka gumowego. Uszkodzony mieszek mienić.Smarowanie przegubów z krzyżakami na łożyskach igłowych.Smarować olejem przekładniowym. Olej wtłaczać przez sma­rowniczkę, dotąd, aż zacznie wypływać przez zawór krzyża!Wolno smarować tego typu przegubów smarem stałym, ieważ powoduje to szybkie zużycie łożysk igłowych. Smarowanie przegubów z krzyżakami na łożyskach ślizgo­wych (starszych typów). Smarować smarem stałym, wtłaczając gio przez smarowniczkę dotąd, aż przez luzy w połączeniach zacznie wychodzić czysty smar. Wobec braku odpowiednich uszczelnień, nie wolno tego typu przegubów smarować olejem.Mosty napędoweMost napędowy służy do przyjmowania na siebie części cięża­ru pojazdu i doprowadzania napędu na koła pędne. Rozróżniamy mosty napędowe tylny i przedni.Tylny most napędowy – stosowany w pojazdach samochodo­wych o tylnym napędzie – składa się z przekładni głównej, mechanizmu różnicowego, półosi i obudowy.Przedni n»ost napędowy – stosowany w pojazdach samochodo­wych o przednim napędzie lub o napędzie na wszystkie koła -składa się z tych samych części co tylny most napędowy z tym, że ze względu na przenoszenie napędu na koła kierowane półosie są zaopatrzone w przeguby homokinetyczne (patrz rys. 4-26) oraz w zwrotnice umożliwiające skręcanie w bok kół.

Comments

comments