SAMOCHÓD I JEGO BUDOWA

Pojazd samochodowy stanowi określoną całość konstrukcyjną, w skład której wchodzi kilka lub kilkanaście tysięcy części składowych. Każda z tych części spełnia ściśle określone zadanie. Odpowiednie zestawy tych części tworzą poszczególne człony konstrukcyjne pojazdu, spośród których rozróżnia się zespoły, podzespoły, układy, instalacje oraz osprzęt. Ogólny układ konstrukcyjny i szczegóły budowy zespołów, podzespołów, mechanizmów, instalacji i osprzętu zależą od wielu czynników. Najbardziej istotne są przeznaczenie i przewidywane warunki pracy pojazdu samochodowego. Stosownie do tych .czynników dobierane są główne parametry pojazdu, typ i rodzaj nadwozia, odpowiednie mechanizmy podwozia oraz charakterystyka ruchowa pojazdu. Różnorodność zadań w dziedzinie transportu oraz stale zwiększający się zakres wymagań spowodowały szybki rozwój licznych odmian pojazdów samochodowych. Dotyczy to nie.tylko bardzo wyraźnego podziału ze względu na przeznaczenie, jak np. samochody osobowe i ciężarowe, lecz również powstania wielkiej liczby modeli w ramach jednej grupy pojazdów. Dzięki temu np. rozpowszechniają się coraz bardziej samochody specjalizowane, dostosowane do przewozu ściśle określonego ładunku. Każda jednak grupa lub kategoria pojazdów odznacza się pewnymi wspólnymi charakterystycznymi cechami budowy,które wynikają z przeznaczenia pojazdu. Na przykład samochody osobowe odznaczają się lekkością konstrukcji, estetyką wykonania, znaczną prędkością i komfortem jazdy. Samochody ciężarowe odznaczają się przede wszystkim prostotą budowy, dużą wytrzymałością i niezawodnością działania. Przemysł samochodowy jest jedną z młodszych gałęzi przemysłu, jednak odznacza się wielką dynamiką rozwoju ilościowego i jakościowego. Szybko rozwijający się nowoczesny przemysł samochodowy, wprowadzając coraz nowsze i bardziej doskonałe rozwiązania konstrukcyjne w oparciu o nowoczesną technologię produkcji i organizację pracy, spowodował również ogromny postęp w innych, pokrewnych gałęziach przemysłu. Poszczególne elementy i osprzęt pomocniczy samochodów przechodzą nieustanną ewolucję, są wciąż udoskonalane. Głównym kierunkiem tych zmian jest polepszenie warunków pracy kierowcy (automatyzacja działania mechanizmów napędowych, urządzenia wspomagające), zwiększenie bezpieczeństwa jazdy (zwiększenie trwałości i niezawodności działania, układów kierowniczych, elementów zawieszenia, ogumienia i kół), zmniejszenie ciężaru własnego pojazdu lub zwiększenie jego ładowności, zwiększenie przyspieszeń oraz średniej prędkości ruchu kosztem możliwie niskiego zużycia paliwa itp. Najbardziej istotne wymagania stawiane nowoczesnym samo­chodom, jak ‚bezpieczeństwo i wygoda jazdy oraz możliwie największa przestrzeń użyteczna w nadwoziu, w poważnej mierze uwarunkowane są ogólną koncepcją konstrukcyjną układu napędowego. Same rozwiązania konstrukcyjne są dziś na ogół typowe, a o układzie decyduje jedynie usytuowanie silnika i położenie mostu napędowego. Klasyczny układ napędowy z silnikiem umieszczonym w przo-dzie samochodu i tylną osią napędową ma na przykład Polski FIAT 125P. Taki układ stosowany jest w większości samochodów osobowych i niemal we wszystkich samochodach ciężarowych oraz autobusach. W małych samochodach, zwłaszcza osobowych, wał napędowy utrudnia zabudowanie dolnej części nadwozia. Z tego też względu stosowany jest zblokowany układ napędowy, odznaczający się tym, że silnik z zespołami napędowymi tworzy całość konstrukcyjną i jest zawsze umieszczony w pobliżu kół napędowych. Zespół taki może być umieszczony z przodu samochodu i napędza koła przednie lub w tyle pojazdu i wówczas napędza koła tylne 0-1). Zblokowane układy napędowe stosuje się, oprócz samochodów osobowych, w małych autobusach oraz niektórych samochodach ciężarowych.Do zapewnienia bezpieczeństwa i wygody jazdy oraz kontroli działania mechanizmów służą przyrządy wskaźnikowe i kontrolne. Przyrządy te działają w sposób ciągły lub okresowo, niektóre zaś pełnią jednocześnie zadania aparatów rejestrujących (liczniki). Przyrządy te umieszczone są z reguły na tablicy rozdzielczej, w zasięgu wzroku kierowcy 0-2). Niekiedy są połączone w odpowiednie zestawy. Oczywiście nie każdy samochód jest jednakowo wyposażony w przyrządy wskaźnikowe i kontrolne. W pobliżu tablicy rozdzielczej znajdują się też pozostałe urządzenia sterowania samochodem. Niektóre z nich, jak pedały sprzęgła, hamulca i przyspieszenia, są w każdym samochodzie umieszczone w takiej samej kolejności i prawie w identycznych punktach. Inne, jak np. dźwignia zmiany biegów lub przełącznik kierunkowskazów, mogą być różnie usytuowane. Jednak bez względu na kształt, usytuowanie i zasadę działania (mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne) wszystkie te urządzenia spełniają w samochodach takie same zadania. Sprawne i prawidłowe działanie urządzeń sterowania wpływa w znacznej mierze na bezpieczeństwo jazdy. Dlatego też każdy kierowca przed wyjazdem w drogę nie znanym dotychczas samochodem powinien bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wskaźnikami, przyrządami i urządzeniami, a następnie skontrolować prawidłowość ich działania.

Comments

comments