SILNIKI

Tłokowy silnik spalinowy – maszyna, która dostarcza energii mechanicznej przez spalanie się wewnątrz jej cylindra lub cylindrów materiału pędnego zmieszanego z powietrzem. Dzięki zwartej budowie, ekonomicznej pracy oraz możliwości szybkiego uruchomienia, tłokowe silniki spalinowe stosowane są do napędu olbrzymiej większości samochodów i pojazdów pokrewnych. Wszystkie tłokowe silniki spalinowe mają pewne charakterystyczne mechanizmy i układy, które niezależnie od rodzaju kon­strukcji spełniają takie same zadania. Mechanizm, który zmienia ruch posuwisto-zwrotny tłoka na ruch obrotowy wału korbowego, nazywa się układem korbowym. Mechanizm sterujący wlot mieszanki lub powietrza do cylindra i wylot spalin z cylindra nazywa się układem rozrządu. Praca układu rozrządu jest ściśle powiązana z pracą układu korbowego. Ponadto każdy silnik tłokowy ma takie układy pomocnicze, jak zasilania, smarowania, chłodzenia. 3 – Maty podręcznik kierowcy Silnik jest jednym z najważniejszych zespołów samochodu i dlatego jego główne parametry oraz podstawowe rozwiązania konstrukcyjne są podporządkowane ogólnej koncepcji samochodu. Dobór silnika pod względem jego rodzaju, cech charakterystycznych oraz mocy znamionowej zależy ściśle od rodzaju samochodu oraz warunków jego eksploatacji. W sposób istotny na Dolny martwy punkt (w skrócie DMP) – skrajne położenie tłoka w cylindrze, które odpowiada największej objętości wnętrza cylindra. Tłok znajduje się wówczas najbliżej wału korbowego, a najdalej od głowicy cylindra. Położenie to bywa również nazywane zwrotem wewnętrznym (ZW), dolnym położeniem zwrotnym (DPZ) lub wewnętrznym położeniem zwrotnym (WPZ). Omówione zagadnienie wraz z przyjętymi określeniami wy-jaśnia i uzupełnia skrajne położeni* tłoka w cylindrze, które odpowiada najmniejszej objętości wnę; trza cylindra. Tłok znajduje się wówczas najdalej od wału korbowego, a więc najbliżej głowicy cylindra. Położenie takie bywa również nazywane zwrotem zewnętrznym (ZZ), górnym położeniem zwrotnym (GPZ) lub górnym położeniem zwrotnym (GPZ), albo też zewnętrznym położeniem zwrotnym (ZPZ).Obieg pracy – cykl procesów fizyko-chemicznych powtarzających się stale w tej samej kolejności w cylindrze silnika. Obieg pracy obejmuje napełnienie cylindra materiałem pędnym, sprężenie, spalenie mieszanki paliwa z powietrzem oraz opróżnienie cylindra z gazów spalinowych. Obieg pracy tłokowego silnika spalinowego może trwać przez cztery kolejne suwy tłoka, co odpowiada dwom pełnym obrotom wału korbowego (silnik czterosuwowy), lub przez dwa kolejne suwy tłoka, a więc jeden obrót wału korbowego (silnjk dwusuwowy). W silniku wielocylindrowym obiegi pracy powtarzają się z określonym przesunięciem w czasie, zgodnie z kolejnością zapłonu lub wtryskiwania oleju napędowego.Posuwisto-zwrotny ruch tłoka Tłok połączony przegubowo za pomocą korbowodu z wałem korbowym porusza się w cylindrze pracującego silnika spalinowego nieustannie tam i z powrotem pomiędzy jego skrajnymi położeniami w cylindrze. Można również powiedzieć, że skok tłoka jest to droga o stałej długości, którą przebywa tłok podczas pracy silnika, na przemian zbliżając się do głowicy lub oddalając od niej. Suw tłoka – prostoliniowy rm:h o określonym kierunku, wykonywany przez tłok podczaj^rzesuwania między położeniami skrajnymi. Posuwisto-zwrotny ruch tłoka w cylindrze polega więc na nieustannym powtarzaniu się suwów tłoka. Suw i skol tłoka mają oczywiście tę samą długość. Zapalenie sprężonej mieszanki znajdującej się w górnej częś< cylindra powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia gazów. Wskute tego nacisku tłok przesuwa się szybko w kierunku wału korbo wego i przekręca go za pośrednictwem korbowodu 1-1] Jednocześnie powiększa się przestrzeń zajmowana przez spaliny i maleje w niej ciśnienie. Rozprężone gazy spalinowe zostają usunięte z cylindra przez rurę wylotową na zewnątrz. Wolna przestrzeń nad tłokiem zostaje wypełniona nową porcją mieszanki (lub powietrza), która znów ulega spaleniu. Powrotny ruch tłoka do góry wymuszony jest przez koło zamachowe lub dalsze tłoki na tym samym wale korbowym. Tak więc dzięki oddziaływaniu wysokiego ciśnienia spalin na denko tłoka uzyskiwana jest praca użyteczna.

Comments

comments