ŚWIATŁA SAMOCHODÓW

Budowę reflektora Układ optyczny reflektora składa się z lustra, żarówki i szyby rozpraszającej.Lustro reflektora sztywne, stalowe o kształcie paraboloidy służv do odbijania i skupiania promieni światła w wiązkę oraz kierowania jej w żądanym kierunku.Żarówka reflektora składa się z bańki szklanej osadzonej w trzonku i napełnionej gazem obojętnym. Wewnątrz bańki umieszczone są jedno lub dwa włókna (żarniki), osadzone w trzonku (cokole). Żarówek dwuwłóknowych używa się w celu umożliwienia uzyskania świateł drogowych i mijania za pomocą tych samych reflektorów. W samochodach wyposażonych w po­dwójne reflektory używa się żarówek jednowłóknowych w ref­lektorach wewnętrznych, a dwuwłóknowych – w zewnętrznych. Wówczas światła drogowe dają wszystkie reflektory, a światła mijania tylko zewnętrzne.W żarówkach dwuwłóknowych włókno położone bliżej trzon­ka żarówki jest włóknem światła drogowego. Nie jest ono niczym osłonięte i wszystkie wysyłane przez nie promienie światła sąodbijane przez lustro reflektora. Drugie włókno jest przesunięte do przodu, a więc znajduje się poza ogniskiem lustra. Wysyłane przez nie promienie światła byłyby odbijane przez lustro w spo­sób, gdyby nie umieszczona pod nim osłona Osłona ta w żarówkach z symetrycznym światłem mijania obejmuje kąt 180° i zatrzymuje wszystkie promienie wysyłane przez włókno w kierunku dolnej połowy lustra, a z asymetrycznym światłem mijania – 165°, dzięki czemu część promieni trafia na dolną połowę lustra, skąd jest odbita w prawo i nieco w górę (pod kątem 15°), wskutek czego światło mijania po prawej stronie ma większy zasięg, co ułatwia jazdę, jednocześnie zapobiega olśniewaniu kierowcy mijanego pojazdu.Bieg promieni światła w przypadku zastosowania żarówki dwuwłóknowej (światło symetry­czne).Precyzyjnie wykonana oprawka żarówki zapewnia położenie włókna światła drogowego dokładnie w ognisku lustra.Szyba rozpraszająca ma zewnętrzną powierzchnię gładką, a na wewnętrznej pryzmatyczne lub soczewkowate nacięcia, dzięki czemu uzyskuje się skupioną wiązkę światła drogowego i dobrze rozłożone światło mijania.Szyby reflektorów powinny być białe, lecz dopuszcza się szyby żółte selektywne (słomkowe).Światła pomocniczeŚwiatła przeciwmgłowe. Źródłem światła przeciwmgłowego specjalne reflektory zbudowane w podobny sposób S reflektory główne. Są one mocowane nisko na przodzie J amochodu i włączone do obwodu w ten sposób, aby można było ie zapalić dopiero po zgaszeniu reflektorów głównych.Układ optyczny reflektora przeciwmgłowego składa się rów­nież z lustra, żarówki i szyby rozpraszającej.Żarówki używa się zawsze jedno włókno we j. Przed żarówką umieszczona jest specjalna przesłona (lustro pomocnicze), która zatrzymuje bezpośrednie promienie światła i skierowuje je z po­wrotem na lustro główne, skąd są odbijane we właściwym kierunku. Zapobiega to rzucaniu przez reflektor światła do góry, co wybitnie pogarszałoby widoczność podczas jazdy we mgle, deszczu lub śnieżycy.Szyba rozpraszająca od zewnątrz gładka, od wewnątrz ma nacięcia wykonane w taki sposób, aby wiązka promieni światła była skierowana do dołu i dość szeroko rozproszona na boki Szyby rozpraszające reflektorów przeciwmgłowych mogą byćkoloru żółtego selektywnego (słomkowego) lub białe.Światła cofania służą do ułatwienia jazdy w tył. Nie mogą one oświetlać drogi dalej niż na odległość 10 m przed cofającym się pojazdem. Światła cofania muszą samoczynnie włączać sie z chwilą włączenia i wyłączać z chwilą wyłączenia tylnego biegu.Źródłem świateł cofania są lampy jednoświatłowe z szybkami białymi lub żółtymi selektywnymi (słomkowymi). Lampy te mogą być założone oddzielnie lub we wspólnej obudowie z inny­mi światłami tylnymi. Światła kierowaneŚwiatło kierowane (inaczej szperacz, poszukiwacz) służy do oświetlania przedmiotów przydrożnych (np. drogowskazów).Źródłem światła kierowanego jest reflektor zbudowany tak samo, jak każdy inny reflektor, z tym że jest mały i rzuca bardzo skupioną wiązkę promieni światła. Ze względu na bezpieczeńs­two szperacz musi być tak włączony, aby nie można go było używać w czasie jazdy.Światła ostrzegawczeŚwiatła pozycyjne służą do oznaczania w nocy konturów pojazdu na postoju i podczas jazdy po oświetlonych ulicach. Przednie lampy pozycyjne powinny mieć szybki białe, dopuszcza się barwę żółtą selektywną, a tyJne – czerwone.Przednie światła pozycyjne mogą być umieszczone w reflekto­rach głównych, wówczas źródłem światła jest słaba żarówka znajdująca się w dolnej części lustra. Przeważnie jednak są one umieszczone poniżej reflektorów i połączone z kierunkowskaza­mi błyskowymi. Tylne światła pozycyjne mogą być umieszczone w jednej lampie z kierunkowskazem, światłem STÓP i światłem odblaskowym.i -zenie świateł drogowych, mijania lub przednich świateł cyjnych powinno spowodować równoczesne włączenie tyl­ach świateł pozycyjnych.Światła postojowe służą do zastąpienia świateł pozycyjnych Dostoju Powinny być one tak urządzone, aby mogły świecić tylko jednostronnie, lecz tylko wtedy, gdy wszystkie inne światła sa wyłączone. Światła postojowe powinny być umieszczone na bocznych płaszczyznach pojazdu. Światła postojowe powinny być koloru białego (światła skierowanego do przodu), czerwone­go (światła skierowanego do tyłu); dopuszcza się barwę żółtą selektywną.Światła odblaskowe – tzw. popularnie „kocie oczy – odbijają padające na nie promienie światła reflektorów nadjeżdżającego pojazdu. Służą one do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pojazdowi nadjeżdżającemu, jak i pojazdowi stojącemu na dro­dze bez oświetlenia postojowego (np. wskutek uszkodzenia oświetlenia).Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną – białe, po­winno tak oświetlać tablicę rejestracyjną, aby znaki na niej były przy przejrzystym powietrzu dobrze widoczne z odległości co najmniej 20 m. Włączenie świateł drogowych, mijania lub świa­teł pozycyjnych powinno spowodować równoczesne włączenie światła oświetlającego tylną tablicę rejestracyjną.Światła rozpoznawcze pojazdów uprzywilejowanych w ruchu – niebieskie, błyskowe lub obrotowe, umieszczone na dachu pojazdu. Użycie tych świateł dozwolone jest wyłącznie w czasie jazdy w akcji.Oświetlenie wewnętrzne samochoduOświetlenie wewnętrzne samochodu nie jest objęte „ ksem drogowym”.Światła wewnętrzne służą do ogólnego oświetlania wnętrza pojazdu oraz indywidualnego oświetlenia poszczególnych jego miejsc. Źródłem światła ogólnego są lampy sufitowe, a indywi­dualnego lampy oświetlenia wskaźników, silnika, bagażnika itp.Najczęściej spotykane niedomagania oświetlenia samochodo­wego, ich przyczyny i sposób usunięcia

Comments

comments