Systemy przepłukiwania cylindrów w silnikach dwusuwowych

Systemy przepłukiwania cylindrów w silnikach dwusuwowychDokładność usuwania spalin oraz napełnianie cylindra miel szanką lub powietrzem zwiększyć można tylko kosztem wzrostu strat przepłukiwania lub bardziej skomplikowanej budowy silnika, Ponieważ jednak zaletą silnika dwusuwowego powinna być prostota budowy, wyzyskuje się do maksimum wszelkie możliwości polepszenia sposobu przepływu gazów przez cylinder na drodze konstrukcyjnej. Spośród licznych systemów przepłukiwania cylindrów silników dwusuwowych rozpatrzone zostaną najczęściej spotykane w kraju. Przepłukiwanie poprzeczne – system przepłukania cylindra, w którym okna wlotowe i wylotowe rozmieszczone są naprzeciw siebie. Dopływający przez okna wlotowe świeży ładunek kierując się do góry wypycha przed sobą w kierunku okien wylotowych spaliny pozostałe z poprzedniego obiegu. W miarę zbliżania się tłoka do ZZ droga przepływu czynnika staje się coraz krótsza, wskutek czego do kanału wylotowego wraz ze spalinami trafia znaczna część świeżego ładunku. Jednocześnie w cylindrze pozostają resztki spalin w przestrzeniach, do których strumień przepłukujący nie dociera, zwłaszcza w zakątkach komory spalania. Skierowanie strumienia świeżego ładunku do góry uzyskuje się stosując: nasadę sterującą na tłoku, pochylenie kanału wlotowego lub dodatkowe okna wylotowe. Przepłukiwanie zwrotne (pętlicowe) – sy»m przepłukiwania cylindra, w którym strumień przepłukującJaopływa w kierunku przeciwnym do kierunku wylotu. Można ro uzyskać umieszczając okna wlotowe i wylotowe po tej samej stronie cylindra lub nadając odpowiedni kierunek oknom wlotowym. W systemie MAN ) okna wylotowe rozmieszczone są nad oknami wlotowymi, przy czym obie grupy okien obejmują znaczną część obwodu cylindra. Strumień przepłukujący opisując pełną pętlę bardzo skutecznie usuwa spaliny. Omywanie denka tłoka przez świeży ładunek zapewnia bardzo dobre jego chłodzenie. Umieszczenie okien wylotowych nad wlotowymi ogranicza jednak zastosowanie tego systemu do silników o zapłonie samoczynnym i powoduje znaczną stratę czynnego skoku tłoka.W systemie Schnurle okna wlotowe, rozmieszczone po obu stronach okien wylotowych prawie na tej samej wysokości, kierują strumień przepłukujący na ściankę znajdującą się naprzeciw okien wylotowych. System ten zapewnia bardzo skuteczne przepłukiwanie, niezależnie od sposobu tworzenia mieszanki i liczby obrotów, ustępując systemowi MAN jedynie pod względem intensywności chłodzenia tłoka. Przepłukiwanie systemem Schnurle jest obecnie bardzo szeroko stosowane, zwłaszcza w silnikach małej i średniej mocy. duży pojemnościowy wskaźnik mocy; niewielki koszt nowego silnika, a także jego obsługi i naprawy; _ duża równomierność biegu pod obciążeniem; łatwy rozruch i krótki czas nagrzewania. Do wad silników dwusuwowych zaliczyć można następujące właściwości: mała regularność biegu jałowego; hałaśliwa praca; duże obciążenie cieplne; stosunkowo duże jednostkowe zużycie paliwa wskutek znacznych strat na przepłukiwanie cylindra; mniejsze napełnienie cylindra; mniejsze średnie ciśnienie użyteGzne; niezbyt korzystny przebieg krzywej momentu obrotowego. Wymienione właściwości silników dwusuwowych decydują 0 ich zastosowaniu. Silniki dwusuwowe o zapłonie iskrowym znalazły zastosowanie głównie w popularnych motocyklach 1 małych samochodach osobowych. Silniki dwusuwowe wysokoprężne są rzadziej spotykane. Znajdują zastosowanie w przypadku, gdy decydujące znaczenie ma koszt paliwa, jak np. w samochodach ciężarowych i ciągnikach.

Comments

comments