Transport

Transport motoryzacji w naszym kraju jest związany ściśle ze wzrostem liczby szkolonych kierowców. Przystępują oni do pracy z zasobem pogłębionych wiadomości teoretycznych i praktycznych, dzięki nowym i bardziej racjonalnym programom szkolenia, którym patronuje Ministerstwo Komunikacji. została podwojona liczba stacji obsługi i zakładów naprawczych . Mimo rozbudowy stacji obsługi i unowocześnienia ich wyposażenia, zaplecze techniczne nie może jeszcze całkowicie zapewnić gotowości technicznej pojazdów samochodowych. Obowiązek ten w poważnej mierze ciąży na kierowcy, zwłaszcza w małych gospodarstwach samochodowych. Aby jednak prawidłowo obsłużyć lub doraźnie naprawić samochód, trzeba dokładnie znać jego budowę i zasady działania poszczególnych mechanizmów. Mamy nadzieję, że umożliwi to niniejsza serwis strony. Jest ona przeznaczona głównie dla kierowców zawodowych, uzyskujących prawo jazdy kategorii B i C, niemniej jednak może być pomocna bardziej ambitnym i samodzielnym kierowcom arna torom, pragnącym zdobyć wyższe kwalifikacje. Przyjęliśmy dotychczas pozytywnie oceniany układ: co, do czego służy, jak jest zbudowane, jak działa, jak ma być obsługiwane przez kierowcę i jakie niedomagania wykazuje. W książce zamieściliśmy większość wiadomości wymaganych programem szkolenia. Wiadomości te podaliśmy w formie skróconej, podobnie jak prowadzi się notatki. Poszczególne zespoły, części, a nawet elementy samochodu wyodrębniliśmy w formie haseł, ułatwiając znalezienie każdego tematu. Umożliwi to kursantom pełne wykorzystanie czasu wyłącznie na wysłuchanie wykładu, bez konieczności notowania lub szkicowania. Po ukończeniu kursu kierowca może tę książkę traktować jako pewnego rodzaju swój własny mały poradnik Biorąc pod uwagę przede wszystkim celowość i użyteczność książki, podaliśmy przykłady samochodów najczęściej spotykanych i eksploatowanych w Polsce, a nie najbardziej nowoczesnych. Uczyniliśmy to świadomie, gdyż serwis strony ma służyć kierowcom, którzy właśnie z takimi samochodami stykają się na co dzień. Te zasadnicze założenia, przyjęte w poprzednich wydaniach książki, zostały nadal utrzymane, w jej ósmym wydaniu. Jesteśmy niezmiernie zobowiązani w stosunku do wszystkich, którzy nadesłali nam swoje uwagi i propozycje, gdyż okazały się one niezwykle pomocne przy opracowaniu strony Zgodnie z licznymi emalami to wydanie strony zostało nieco zmienione,, uaktualnione i poprawione. Wzięto pod uwagę zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim okresie w naszej motoryzacji, podano przykłady niektórych nowszych rozwiązań kon­strukcyjnych, wprowadzono obowiązujący układ SI, uwzględniono zmiany materiałów eksploatacyjnych.

Comments

comments