UKŁAD KORBOWY

Zadaniem układu korbowego jest zamiana posuwisto-zwrotnego ruchu tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. Układ korbowy może być wykonany jako: symetryczny – oś cylindra przecina oś wału korbowego (układ najczęściej stosowany), asymetryczny – oś cylindra nie przecina osi wału korbowego; przesunięcie osi cylindra zazwyczaj nie przekracza 10% skoku tłoka.Zadaniem korbowodów jest zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego tłoków na ruch obrotowy wału korbowego. Korbowody wykonuje się zwykle z wysokogatunkowej stali stopowej do ulepszania cieplnego. Są one kształtowane na gorąco metodą kucia lub prasowania w f oremnikach, a następnie poddawane obróbce cieplnej W główce korbowodu ułożyskowany jest sworzeń tłoka, obracający się w tulejce brązowej jednolitej lub zwijanej. Przez otwór lub przecięcie w główce dostaje się olej do smarowaniasworznia. Niekiedy olej doprowadzany jest pod ciśnieniem przez kanał wywiercony w trzonie korbowodu. Łeb korbowodu jest z reguły dzielony i obejmuje ślizgowe łożysko korbowodu. W przypadku zastosowania łożysk tocznych łby korbowodów są jednolite, lecz wówczas wał korbowy musi być rozbieralny. Odejmowaną część łba, tzw. pokrywę, mocuje się do korbowodu za pomocą śrub z nakrętkami lub śrub wkręcanych w gwintowane otwory w łbie. Śruby korbowodów oraz ich nakrętki są starannie zabezpieczone przed możliwością obluzowania. Śruby korbowodów zalicza się do najbardziej odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych silnika. Z tego względu wykonywane są ze stali węglowych wyższej jakości lub ze stali stopowych, a następnie poddawane obróbce cieplnej.Zadaniem koła zamachowego jest zapewnienie odpowiedniej równomierności pracy silnika. Koła zamachowe wykonuje się z żeliwa, a w większych silnikach ze” staliwa lub niekiedy odkuwa ze stali. Koło zamachowe osadzone jest zwykle na kołnierzu wału korbowego i zamocowane do niego za pomocą śrub. Czołowa powierzchnia koła zamachowego spełnia jednocześnie zadania tarczy oporowej sprzęgła samochodu. Niekiedy na ze­wnętrznej powierzchni koła umieszczone są znaki służące do ustawiania zapłonu silnika. Na obrzeże koła zamachowego nasadza się zwykle wieniec zębaty. Zazębienie wieńca z kołem zębatym rozrusznika umożliwia uruchamianie silnika.Prędkość maksymalna – największa średnia prędkość, jaki może osiągnąć pojazd ze startu lotnego, w określonych norman szczegółowymi warunkach pomiaru, o masie gotowej do jazdy J odcinku o długości 1000 m. Prędkość maksymalna użyteczna – największa średnia prej kość, jaką może osiągnąć pojazd ze startu

Comments

comments