Wymiary charakteryzujące swobodę ruchu samochodu w terenie

Prześwit poprzeczny odległość od powii ehni jezdni najniżej położonego punktu znajdującego się mii kołami osi pojazdu o ciężarze całkowitym. Prześwit podłużny – promień cylindra styczne] do kół pojazdu o ciężarze całkowitym oraz do zarysu doi części pojazdu między osiami kół. W pojazdach trzyosiowyj z wahhwym zawieszeniem osi wózka promień cylindra styczri go do kół osi przedniej i tylnej i do zarysu dolnej części po jazi między osiami oraz promień cylindra stycznego do kół wszy! kich trzech osi wyznacza się po podniesieniu kół środkowej . na wysokość, na której następuje ograniczenie możliwości pi noszenia mostu. Większą z dwóch znalezionych wartości pr świtu podłużnego przyjmuje się jako wartość ostateczną. Prześwit w granicach rozstawu osi odległoM od powierzchni jezdni najniżej położonego punktu znajdującego się między osiami kół pojazdu o ciężarze całkowitym. Kąt natarcia – kąt między płaszczyzną jezdł a płaszczyzną styczną do kół przednich i do obrysu przedniej dolnej części pojazdu o ciężarze całkowitym. Kąt zejścia – kąt między płaszczyzną jezdM a płaszczyzną styczną do kół tylnych i do obrysu tylnej dolnej części pojazdu o ciężarze całkowitym bez uwzględnienia częsO odchylanych, nie umocowanych trwale do pojazdu. Kąt zejścia pojazdów wieloosiowych z wahliwym zawieszeniem tylnych mostów -kątmiędzy płaszczyzną jezdni a płaszczyzną styczną do kół tylnych i do zarysu tylnej dolnej części pojazdu po podniesieniu tych kół na wysokość, przy której I następuje ograniczenie możliwości podnoszenia tylnego mostu lub odrywanie się kół środkowego mostu od płaszczyzny drogi. Kąty wzdłużnego zginania ciągnika siodłowego z naczepą – maksymalne kąty między płaszczyzną oporową [ urządzenia siodłowo-sprzęgającego i płaszczyzną górnych półek ramy ciągnika, możliwe do uzyskania przy danym obrysie odpowiednich części ciągnika i naczepy w stanie sprzęgnięcia, przy ustawieniu kół osi tylnej lub wózka dwuosiowego ciągnika nad i pod płaszczyzną podparcia kół osi przedniej ciągnika i osi naczepy.Kąt wyznaczony przy ustawieniu kół osi Płaszczyzną podparcia kół osi przedniej cią jest nazywany dolnym kątem wzdłużnego zginania poja członowego Pełny kąt wzdłużnego zginania pojazdu członowego jest; suma górnego i dolnego kąta wzdłużnego zginania.

Comments

comments