Wymiary charakteryzujące wielkość pojazdu

graniczna linia konturowa zarysu rzutu sylwetki pojazdu na określoną płaszczyznę. Rozróżnia się następujące obrysy rzutu sylwetki pojazdu: na płaszczyznę poziomą (obrys poziomy): na płaszczyznę pionową, równoległą do podłużnej osi pojazdu (obrys pionowy); na płaszczyznę pionową, prostopadłą do podłużnej osi pojazdu (obrys poprzeczny). Obrys pojazdu charakteryzują takie wymiary główne, jak długość, szerokość i wysokość. Długość pojazdu – odległość w rzucie pozjomym między skrajnymi, przednimi i tylnymi punktami pojazdu (z uwzględnieniem haków holowniczych, tablic rejestracyjnych itp.). Szerokość pojazdu- odległość w rzucie poziomym między skrajnymi punktami poprzecznego obrysu pojazdu z uwzględnieniem kierunkowskazów, luster itp., jeżeli są one przymocowane w sposób nieruchomy. Wysokość pojazdu — odległość między płaszczyzną jezdni a równoległą do niej płaszczyzną przechodzącą przez najwyżej położony punkt pojazdu o ciężarze własnym. W przypadku ciągników z naczepami – wysokość mierzona zarówno w zestawie, jak i w stanie rozłączonym. Długość przyczepy z dyszlem – odległość w rzucie poziomym między skrajnymi, przednimi i tylnymi punktami przyczepy z dyszlem, umieszczonym równolegle do płaszczyzny jezdni. Długość przyczepy bez dyszla – odległość w rzucie poziomym między skrajnymi, przednimi i tylnymi punktami przyczepy bez dyszla. Długość sprzęgowa przyczepy – odległość w rzucie poziomym między środkiem mechanizmu sprzęgającego dyszla, umieszczonego równolegle do płaszczyzny jezdni, a środkiem tylnego mechanizmu sprzęgającego przyczepy.

Comments

comments